Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

BouwAward 2007

Het Oogziekenhuis in Rotterdam

Het Oogziekenhuis in Rotterdam wint de NVTG BouwAward 2007. De jury onder leiding van prof.dr. Robbert Huijsman MBA is unaniem van mening dat dit ziekenhuis ondernemingsvisie vertaalt in een fraaie (interieur)architectuur voor een functioneel gebouw, hetgeen resulteert in een exploitatiegerichte aanpak. De jury heeft ook lof voor de andere genomineerde projecten. Eervolle vermeldingen gaan naar de Hooge Platen in Breskens en De Twinkeling in Horst. Er is geen eervolle vermelding voor de geestelijke gezondheidszorg. Niet omdat de jury geen waardering heeft voor het genomineerde project Vijverdal in Maastricht, maar omdat ze van mening is dat het project niet voldoende vernieuwende aspecten in zich heeft om voor een eervolle vermelding in aanmerking te komen. De NVTG BouwAward richt zich namelijk op innovatieve projecten die door toegepaste vernieuwingen kunnen zorgen voor een nog beter bouwen in de gezondheidszorg. In de categorie gehandicaptenzorg is geen project genomineerd

Volgens de jury is het Oogziekenhuis een goed voorbeeld voor ondernemerschap in de zorgsector. Door een ingrijpende renovatie, herindeling en uitbreiding met een nieuwe bouwlaag is het mogelijk geworden alle functies in het oorspronkelijke gebouw samen te voegen. De tweede locatie kon daardoor worden afgestoten. Met minder vierkante meters worden nu in het Oogziekenhuis aanzienlijk meer behandelingen verricht dan voorheen.

Het Oogziekenhuis is in 1949 gebouwd en in 1956 uitgebreid en is destijds ontworpen door architect Van der Steur, ook bekend van het museum Boijmans van Beuningen. Bij de renovatie in 2005 heeft architect Joost Koldeweij gezorgd voor een eigentijds, transparant ziekenhuis. Een helder gebouw dat over een bijzondere lichtval beschikt in de patio en het midden van het gebouw (dat eerst een open binnenplaats was, maar nu fraai is geïntegreerd in het gebouw. Over het interieur zegt interieurarchitect Marijke van der Wijst dat ze aansluit bij de detaillering van Van der Steur in een zo vlak en strak en helder mogelijke vormgeving. In het oorspronkelijk gesloten karakter van het ziekenhuis is door haar een open, transparant interieur gerealiseerd.

Bij het Oogziekenhuis staat volgens de directie de architectuur en het interieur in het teken van angstreductie. Patiënten van het Oogziekenhuis zijn vaak bang dat ze blind worden. Door een omgeving te creëren waarin ze zich op hun gemak voelen kan die angst worden verminderd. De doelstelling hiervan is de patiënt zoveel mogelijk gerust te stellen, hetgeen het resultaat van de behandeling gunstig kan beïnvloeden.

“De uitstraling van het gebouw is stijlvol met eenvoudige middelen. De juiste materialen op de juiste plaats in de juiste kleur”, aldus een jurylid.

De exploitatie van het ziekenhuis is verbeterd door een logistieke opzet die het mogelijk maakt het aantal bedden te verminderen en met aanzienlijk minder vierkante meters te kunnen functioneren. Door deze aanpak in combinatie met de niet aflatende drang naar verbetering van de eigen kwaliteit is het Oogziekenhuis in staat gebleken als categoraal ziekenhuis een uitermate goed kwaliteitsimago op te bouwen waardoor men patiënten trekt van ver buiten de regio.

Het voortbestaan van het categorale Oogziekenhuis met een universitair medisch centrum in de nabijheid was lang niet vanzelfsprekend. Door een oorspronkelijke eigen visie en de gedrevenheid van directie en medewerkers die ook tot volle uitdrukking komt in het gebouw heeft het Oogziekenhuis de eigen toekomst veilig gesteld.

Eervolle vermelding De Hooge Platen (categorie Verzorgings- en verpleeghuizen)
Dit woonzorgcomplex in Breskens omvat diverse woonvormen voor ouderen. De jury heeft bewondering voor de wijze waarop dit complex exploitabel is gemaakt. De verhuur van een vleugel aan huisartsen, apotheker en zelfs een concurrerende zorgaanbieder, brengt niet alleen exploitatievoordelen maar ook levendigheid in het complex, waar de centrale toegang van het complex over gaat in een restaurantfunctie en doorloopt naar de zorggerelateerde onderhuurders. De jury heeft haar twijfels over de belevingskwaliteit van enkele gebouwonderdelen. Zo worden met name de gangen als institutioneel ervaren. Ook heeft men twijfels over hoe bewoners en bezoekers de grote centrale ruimte ervaren. De centrale ruimte loopt via een gigantische glazen pui elegant door in de buitenruimte van de binnentuin waardoor een goede combinatie van bouwkundige - en tuinarchitectuur ontstaat.

Eervolle vermelding De Twinkeling (categorie overige zorggebouwen)

De Twinkeling in Horst is een experimenteel kinderdienstencentrum waarbij het ontwerp sterk is gerelateerd aan de functie van het gebouw. De speelse elementen, het gebruik van duurzame materialen en de originaliteit spraken de jury bijzonder aan. Dit geldt eveneens voor de visie om een dienstencentrum voor reguliere en buitenschoolse opvang voor kinderen zonder beperking samen met ontwikkelingsbegeleiding, behandeling en leeropvang van kinderen met beperkingen te realiseren. Ook het feit dat het gebouw relatief eenvoudig voor andere functies is aan te passen, deed de jury besluiten De Twinkeling een eervolle vermelding toe te kennen.