Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Categorieën

Er zijn verschillende leden actief binnen de NVTG, dit zijn: instellingsleden, bedrijfsleden en studieleden. Daarnaast zijn er drie soorten uitzonderlijke lidmaatschappen. Benieuwd of u in een van de profielen past?

Aspirantleden

Aspirantleden zijn werkzaam in een zorginstelling, en vallen onder de catagorie Instellingsleden, met uitzondering dat zij het eerste jaar van hun NVTG lidmaatschap vrijgesteld van contributie.

Instellingsleden

Instellingsleden zijn (technisch) facility professionals die daadwerkelijk werkzaam zijn in een instelling in de gezondheidszorg, en (mede) verantwoordelijk voor de technische faciliteiten binnen de instelling op het niveau van het strategisch en tactisch management.

Bedrijfsleden

Bedrijfsleden zijn professionals die werkzaam zijn bij bedrijven die gelieerd zijn aan het leveren van diensten, werken of producten voor technologie in de gezondheidszorg.

Het aantal bedrijfsleden binnen de NVTG is statutair gelimiteerd. Er kan een wachtlijst zijn. In de reglementen is namelijk bepaald dat de verhouding altijd 50% + 1 instellingsleden zijn t.o.v. het aantal bedrijfsleden. Wanneer u echter bij uw aanmelding een instellingslid aandraagt die lid wordt, kunt u ook direct lid worden.

Studieleden

Studieleden zijn HBO en WO studenten met een opleiding die een link heeft met gezondheidszorg in relatie tot techniek, vastgoed, gebouwbeheer, realisatie, etc. Studieleden kunnen deel nemen aan alle NVTG activiteiten tegen een sterk gereduceerd tarief.

Overige lidmaatschapscategorieën

Bijzondere leden: Bijzondere leden worden benoemd door het hoofdbestuur, die op basis van hun positie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verenigingsdoelstellingen.

Ereleden: Leden met een langdurige betrokkenheid en een buitengewone verdienste voor de vereniging kunnen door het bestuur aan de algemene ledenvergadering worden voorgedragen voor het erelidmaatschap. De benoeming als erelid geschiedt voor het leven.

Seniorleden: Instellingsleden en bedrijfsleden die hun dienstverband door pensionering of vervroegde uittreding beëindigen kunnen desgewenst als seniorlid deel blijven nemen aan de activiteiten van de vereniging.

 

NVTG leden zijn managers met alle facilitaire disciplines of tenminste één of meer technische disciplines in hun portefeuille, dan wel toeleveranciers van facilitaire producten en diensten. Het werkzaam zijn in - of toeleveren aan - de gezondheidszorg is wat ons verbind.