Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Algemene voorwaarden sponsoring

De Stichting Evenementen NVTG (STEN) biedt de mogelijkheid aan bedrijven om tijdens NVTG evenementen met sponsoring aanwezig te zijn volgens de hieronder aangegeven voorwaarden. De sponsor wordt verder aangeduid als “deelnemer”. De STEN en deelnemer gezamenlijk worden aangeduid als “partijen”.

Artikel 1.

Partijen zijn overeengekomen dat deelnemer zich zal presenteren tijdens een of meerdere evenementen van de NVTG.

Artikel 2.

  1. Deelnemer stelt aan de STEN het bedrag conform het tarieven overzicht exclusief BTW ter beschikking.
  2. De STEN zendt na ontvangst van het opdrachtformulier een factuur aan de deelnemer. Het factuurbedrag zal binnen 30 dagen na factuurdatum aan de STEN worden overgemaakt. Facturen met een betaaltermijn langer dan 30 dagen zal een toeslag van 3% berekend worden.
  3. Recht op sponsoring wordt vergeven op basis van binnenkomst van de inschrijving en een rechtmatige betaling binnen 30 dagen.

Artikel 3.

  1. Mogelijkheden van sponsoring zijn zoals beschreven op de website voor congres, media en opleiding.
  2. Communicatie vindt plaats via de contactpersoon van de STEN
  3. Deelnemer hoeft geen lid van de NVTG te zijn.

Artikel 4.

  1. Namens de STEN treedt de heer P.T. van de Graaf op als contactpersoon, bereikbaar via e-mail: faargednavp.[antispam].@nvtg.nl
  2. Namens deelnemer treedt de ondertekenaar van het opdrachtformulier op als contactpersoon.
  3. Inschrijving vindt plaats via de website van de NVTG