Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

MPZ

De vereniging Milieuplatform Zorg (MPZ) is een branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor duurzaamheid. MPZ werkt aan kennisuitwisseling en kennis ontwikkelen voor een duurzame bedrijfsvoering.

In 2015 is de wet Energie Efficieny Directive (EED) van kracht geworden, waardoor alle ziekenhuizen en grote zorginstellingen verplicht zijn om elke vier jaar een energie-audit uit te voeren. Dat zijn kostbare audits. De NVTG en MPZ zijn van mening dat die gelden beter besteedt zijn aan een gestructureerd milieuzorgsysteem. Milieuzorg komt namelijk in de bedrijfsvoering over de volle breedte terug: energiemanagement, gevaarlijke stoffen, catering en voeding, reiniging, inkoop, schoonmaak, enz.

De verenigingen blijven op dit dossier samen optrekken in het belang van onze leden. Veel instellingen zijn al bezig met de invoering van een milieuzorgsysteem. Daar geven we graag de ruimte voor.

Meer info: milieuplatformzorg.nl

nvtg-partner-mpz