Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

NEN

De Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), verbindt partijen en belanghebbenden. Zij zijn gespecialiseerd in het opstellen van normen en richtlijnen. NEN beheert ruim 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). Deze zijn allemaal verkrijgbaar bij NEN, al dan niet als losse norm of in abonnementsvorm.

Op het gebied van normontwikkeling praat de NVTG mee als er normen zijn die het vakgebied van onze leden raakt. NEN geeft ook trainingen. In dat verband wekt de NVTG graag samen. De NVTG houdt het opleidingsaanbod van NEN goed in de gaten om u relevante trainingen te kunnen aanbevelen.

Meer info: www.nen.nl

 

nvtg-partner-nen