Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Award

NVTG Innovation Award

De NVTG Innovation Award is een prestigieuze bouwprijs. Voorheen was de naam BouwAward. De Award is geintroduceerd in 1997, het jaar dat de NVTG haar 50-jarig bestaan vierde. Het is een bronzen beeld van kunstenares Ineke van Dijk.

Het bijzondere van deze bouwprijs is dat de genomineerde huisvestingsprojecten vanuit een integrale benadering worden beoordeeld. Centraal staat altijd dat de huisvesting moet bijdragen aan het welzijn van de bewoners, bezoekers en medewerkers. Innovatie op het gebied van projectrealisering is bij elke editie van deze prijs eveneens een belangrijk aspect, zoals ook duurzaamheid in de meest brede betekenis en de mogelijkheden voor een gezonde exploitatie. De NVTG BouwAward is in het leven geroepen om te steven naar nog betere zorghuisvesting.

Thema

De integrale benadering heeft de NVTG BouwAward van begin af aan onderscheiden van andere bouwprijzen. Dat geldt ook voor de thema's. De bouwprijs van de NVTG kent elke editie een hoofdthema. Belangrijke criteria’s zijn altijd gebruiksgericht bouwen, duurzaamheid en energie, projectrealisering en exploitatiegericht bouwen. 

Toen in 1997 de eerste NVTG BouwAward werd uitgereikt aan het UMC Groningen kreeg het aspect duurzaamheid al veel aandacht. Een actueel aandachtspunt voor zorghuisvesting is de menselijke maat; een aspect dat tijdens de NVTG BouwAward in 2010 al centraal stond.

De NVTG BouwAward sluit naadloos aan op de primaire doelstelling van de vereniging: het bevorderen en uitwisselen van kennis.

Historie

Bij de uitreiking van de NVTG BouwAwards werd in de eerste jaren onderscheid gemaakt tussen de verschillende sectoren. Er konden dus meerdere winnaars zijn. Ook is bij een editie een NVTG “overall” BouwAward uitgereikt en enkele awards voor de categorieën. De laatste twee edities kent de NVTG BouwAward een winnaar en eervolle vermeldingen. Bij de eerste edities werd de NVTG BouwAward gecombineerd met een energieprijs. Door de jaren heen is ook de schrijfwijze aan verandering onderhevig gebleken. De officiële naam van de bouwaward is de laatste twee edities: NVTG BouwAward.

nvtg-award-beeldbouwaward