Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Samenwerking

De NVTG staat in verbinding met zusterverenigingen in binnen- en buitenland. Als het voor de leden een meerwaarde oplevert, zal de vereniging samenwerking zoeken met andere deskundige organisaties en met andere partijen participeren in projecten. 

 Belangenbehartiging

De NVTG neemt deel in tal van uiteenlopende overlegorganen en projecten. Actuele onderwerpen zijn: PGS 9 (Opslag cryogene gassen) , Brandveiligheid en de Green Deal. Voorbeelden die de diversiteit van participaties onderstrepen zijn: Platform Duurzame Huisvesting, Legionella Platform, Criminaliteitspreventie (CCV) en de Werkgroep InfectiePreventie richtlijnen (WIP). 

 Nederlandse zusterverenigingen

In Nederland werkt de NVTG nauw samen met organisaties als MPZ, NEN, NVDO, TVVL, VBOI, VCCN, VZI, maar ook met diverse (technische) universiteiten en hogescholen. De verbindingen zijn gericht op belangenbehartiging en het creëren van scholingsaanbod.

 Internationale partners

De NVTG werkt samen met de volgende internationale verenigingen: Zorg.Tech (voorheen VTDV), IFHE, IHEEM. De verbindingen zijn gericht op het onderhouden van contact zoadat we weten wat er internationaal speelt. Waar nodig trekken we gezamenlijk op.

tulpen
wereldbol