Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Algemene ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid en legt zij plannen voor nieuw beleid voor.

Formeel is het een vergadering, maar in de praktijk is het voor veel leden een goede gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten.

ALV 15 april 2021

Op donderdag 15 april a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. In verband met COVID-19 wordt deze, evenals in 2020, online gehouden via MS Teams. De agenda en de vergaderstukken zijn in te zien onder de button.