Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Historie NVTG

De NVTG is opgericht in 1947 als vereniging voor instellingstechnici. Door de jaren heen is er uiteraard veel veranderd. De NVTG is tegenwoordig een landelijke vereniging voor facility professionals in de zorg met zo’n 700 leden. Vanuit de historie ligt nog altijd een accent op de techniek.

Oprichting

Voor de oprichting van de NVTG moeten we terug naar dinsdag 26 augustus 1947. Op die dag kwamen 52 instellingstechnici op initiatief van de hoofdredacteur Louis Knuvelder van de 'Technische Gids voor confessionele- en overheidsinstellingen' (Uitgave Diligentia Amsterdam) in Utrecht bijeen. Het resultaat was de oprichting van de vereniging, VITe, Vereniging van Instellingstechnici. Hieruit zijn de huidige NVTG en de VZI (Vereniging van ZiekenhuisInstrumentatietechnici) voortgekomen.

De jaren '40

De chef Technische Dienst van de jaren veertig zag zich voor enorme problemen geplaatst. De gevolgen van de oorlog waren nog goed merkbaar, de technische ontwikkeling was in Nederland stil komen staan. De chef Technische Dienst was de probleemoplosser die, zoals Rien Romijn hoofdredacteur van het voormalige tijdschrift Techniek in de Gezondheidszorg omschreef, "hoogstandjes moest uithalen om de kachel brandend te houden en het licht aan te krijgen in onze instellingen".

Nieuwe technologie

"In die jaren", zo vervolgt Romijn in zijn geschiedschrijving die hij noteerde voor het vakblad 'FMT Gezondheidszorg', "deed zich nog een extra moeilijkheid voor. Vanuit Amerika kwam allerlei technologie naar Nederland. Klimaatbeheersing en medische technologie deden hun intrede in de zorg. Jonge medici oefenden druk uit op het snel introduceren van nieuwe technologie. De apparatuur kwam er, maar lang niet altijd was de gewenste knowhow beschikbaar of waren er voldoende deskundige mensen beschikbaar voor een goede (service) ondersteuning. De lacune in kennis is al lang opgevuld en goede ondersteuning van geavanceerde producten is gemeengoed geworden. De NVTG heeft hier een evidente rol in gespeeld."

Instellings- en bedrijfsleden

Door de jaren heen is er veel veranderd. Lange tijd was er sprake van ballotage om lid te kunnen worden. Leden dienden over minimaal een HBO-diploma te beschikken en leidinggevend te zijn in een zorginstelling. Tot enkele jaren terug maakte de verenging onderscheid tussen instellingsleden en leden die in het bedrijfsleven werkzaam zijn. Door de vele veranderingen in de zorgsector, het facilitaire bedrijf en de maatschappelijke ontwikkelingen heeft de NVTG de eisen voor nieuwe leden (deels) losgelaten en zijn ook niet-leidinggevenden als lid welkom. Dat de NVTG geen onderscheid meer maakt tussen instellings- en bedrijfsleden blijkt uit het feit dat veel bedrijfsleden een actieve bestuurlijke rol kennen. Sinds 2021 is Marcel Barendregt voorzitter van de NVTG.

Facility managers

De chef Technische Dienst van 1947 bestaat niet meer. Leden van de NVTG zijn veelal of facility managers met eventueel techniek als specialisme of ze geven leiding aan een facilitair bedrijf of onderdeel daarvan. De NVTG profileert zich dan ook als vereniging voor facility professionals in de zorgsector. Het gaat daarbij zeker niet alleen om medewerkers van ziekenhuizen, maar om facility professionals die in alle geledingen van de zorg werkzaam zijn.

nvtg-over-ons-historie-nvtg