Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Certificaat

Voor ieder NVTG-lid staat een certificaat klaar in Mijn NVTG register dat zichtbaar maakt hoe actueel uw vakkennis is.

Bewijs van actuele vakkennis

Om te kunnen voorzien in afspraken die gemaakt zijn over aantoonbare actuele bekwaamheid in het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie heeft de NVTG een certificaat ontwikkeld waarmee aantoonbaar is dat uw vakkennis actueel is. Het certificaat kan gedownload worden bij ‘Mijn register’. Op het certificaat staat een verklaring van de NVTG over de actualiteit van de vakkennis afgemeten aan de streefnormen.

register-certificaat

Voorbeeld certificaat