Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

TNO Rapport - Onderzoek noodzaak bevochtigingseisen in ziekenhuizen

Geplaatst op 29-07-2021  -  Categorie: Algemeen

TNO heeft met een aantal samenwerkingspartners onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak van luchtbevochtiging in de zorghuisvesting, met een focus op het kunnen reduceren van de CO2 emissie. Energiebesparing in de zorg mag niet ten koste gaan van beschikbaarheid van functies, patiëntveiligheid, zorgkwaliteit en randvoorwaarden waarbinnen deze zorg moet worden geleverd. Luchtbevochtiging is een specifiek onderdeel in de luchtbehandeling en kent een brede toepassing binnen de zorghuisvesting, met name in ziekenhuizen maar ook in de langdurige zorg. Echter, luchtbevochtiging zoals met de huidige technologie gerealiseerd is een energie-intensief proces en dat leidt tot een relatief grote energiegebruikspost (>10%). Hierbij worden vaak fossiele brandstoffen zoals aardgas gebruikt voor de centrale stoomopwekking.

Enerzijds is een literatuurstudie uitgevoerd naar welke grenzen aan de Relatieve Vochtigheid van het binnenmilieu gesteld zouden moeten worden om een veilige omgeving voor patiënten en medewerkers vanuit gezondheid en comfort te realiseren. Conclusie is dat de deelstudies hebben aangetoond dat er in de praktijk vaak stringente eisen worden gesteld aan de relatieve vochtigheid terwijl de onderbouwing voor deze strikte eisen niet of zeer beperkt in de wetenschappelijke literatuur kan worden teruggevonden.

Anderzijds is, met de huidige praktijksituatie als vertrekpunt, onderzocht welke mogelijkheden (technieken) in aanmerkingen komen om een eventuele bevochtiging op een veilige en duurzame wijze te realiseren. Per ruimte of functie zal primair een balans moeten worden gevonden tussen aanwezigheid van (medische) apparatuur, aanwezigheid van patiënten en beleving van comfort met betrekking tot vochtigheid enerzijds en het resulterende energiegebruik voor bevochtiging anderzijds.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt vanuit het programma van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU). De uitvoering heeft  plaatsgevonden door TNO, TU/e en de Hogeschool Utrecht.

 

Rapport is alleen in te zien voor leden. Download het rapport na inloggen via de kennisbank. Of download het rapport hier.


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst