Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 
 
 

nvtg-header-2019-voorjaarscongres-1591-300
 
 

NVTG CONGRES ONLINE SESSIE 2 VAN 30 MAART 2021 : WEDEROM INTERESSANTE PRESENTATIES

SESSIE GEZONDE WERKOMGEVING EN VEILIGE COMMUNICATIE

Geert Verbruggen van RHDHV en Stef Bots van Meander MC gaven een interessante lezing over HSE Compliance managent en hoe dit zorgt voor comfort in de organisatie en een gezonde werkomgeving. Het is voor veel organisaties een uitdaging om de veranderingen in relevante verplichtingen in HSE wet- en regelgeving op een efficiënte manier bij te houden.

Compliance management is het beheersen van compliance verplichtingen. Compliance verplichtingen zijn eisen die een organisatie moet naleven danwel zelf wil naleven. Het is goed om daarbij een focus te hebben op Health, Safety & Environment (HSE) voor een veilige en gezonde werk- en leefomgeving voor medewerkers, patiënten / cliënten, leveranciers, bezoekers en omwonenden. Een lijstje met alleen een overzicht van wetten op hoofdlijnen is tegenwoordig niet voldoende. Vanuit diverse perspectieven wordt ook verwacht om de borging van verplichtingen in de eigen bedrijfsvoering aantoonbaar te maken. In het kort draait het bij HSE compliance management om de relevante verplichtingen scherp op het netvlies te hebben, te houden en tegelijk de borging, en de status daarvan, in de eigen bedrijfsvoering aantoonbaar te hebben. Compliance management is het beheersen van de voorwaarden waarbinnen een zorginstelling kan opereren. In de presentatie is een tien-stappenplan geduid met een vertaling van eis naar borging.

 Liesbeth van Heel en Nico Kalden van het Erasmus MC in Rotterdam gaven een toelichting op veilige communicatie tussen mens, apparaat en gebouw in een innovatieve zorgsetting. In de nieuwbouw van het Erasmus MC, die in 2018 in gebruik genomen werd, is een state-of-the-art communicatie-infrastructuur aangelegd voor medische en verpleegkundige alarmering, maar ook om de patiënt diens omgeving in de eenpersoons patiëntenkamer optimaal te laten gebruiken.

Onder een “smart hospital” wordt een ziekenhuis verstaan waarin technologie op een intelligente wijze de verbetering en kwaliteit van de bedrijfsprocessen mogelijk maakt. Dit houdt in dat het slimme ziekenhuis bijdraagt aan de patiënten reis, kwaliteit van zorg en de overall efficiency van de bedrijfsprocessen. Bij intelligente wijze kun je denken aan : het op grote schaal gebruiken (verzamelen) van data en het vermogen om het verloop van deze bedrijfsprocessen te begrijpen en te voorspellen (AI). Een Real-Time Health System (RTHS) platform haalt operationele kennis op, vermeerdert deze, analyseert en vertaalt deze in acties. De integratie van data en alarmering vanuit verschillende apparaten en systemen (van infuuspompen tot de ‘smartphone’ voor de zorg) vroeg de nodige voorbereiding en wordt na een succesvolle ingebruikname nu verder doorontwikkeld. Het compliant zijn van afzonderlijke onderdelen maar ook van de geïntegreerde oplossingen is daarbij een vanzelfsprekende randvoorwaarde. Toegelicht is hoe hierbij de balans wordt gezocht tussen gebouw, techniek en gedrag van mensen. Technologie is niet langer voorwaarden-scheppend voor de bedrijfsvoering, maar ontwikkelt zich tot de kern van de bedrijfsvoering.

 Frank Desmet van Delabie uit de hoofdzetel in Brussel gaf een elevator pitch over compliance vanuit de visie van een fabrikant en Europese leider in kranen, accessoires en sanitaire toestellen voor publieke ruimten en ziekenhuizen. Er zijn oplossingen bij sanitaire armaturen beschikbaar voor compliance aan hygiene, veiligheid, duurzaamheid, onderhoudsgemak, comfort en ergonomie. Kies telkens voor het juiste product op de juiste plaats!

 Aan de rechterkant van de pagina kun je de de presentaties van de sprekers  bekijken. 

DE NVTG IS JOUW PERSOONLIJKE NETWERK VOOR KENNISVERBINDING IN DE ZORGSECTOR

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) is het kennisnetwerk voor het management van technologie en vastgoed in de zorgsector. Als beroepsvereniging ondersteunen wij professionals bij hun werkzaamheden in het strategisch en tactisch management bij een zorginstelling. Dat doen we door het organiseren van activiteiten op het gebied van onze vier kernwaarden : kennisverbinding, persoonlijk netwerken met collega’s en vakgenoten, collectieve belangenbehartiging en het stimuleren van innovatie. Door kennisverbinding brengen onze Instellingsleden en Bedrijfsleden samen de zorgsector vooruit. Log in op het NVTG congres online en zorg dat je kennis hebt van trends en ontwikkelingen, ontwikkel jezelf aantoonbaar en vergroot jouw persoonlijke netwerk.

Presentatie Geert Verbruggen, RoyalHaskonigDHV en Stef Bots, Meander Medisch Centrum

Presentatie Liesbeth van Heel en Nico Kalder, Erasmus Medisch Centrum

Presentatie Frank Desmet, Delabie Benelux

NVTG Congres Online deel 2 - 30 maart 2021