Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Terugblik Webinar: Meer Comfort & Minder Energie (8 oktober 2020)

Geplaatst op 19-10-2020  -  Categorie: Regio Zuid

Meer inzicht in Passief Bouwen, de waarde van isolatie en BENG

Meer behoefte aan comfort, maar geen hogere energierekening. We willen een duurzame en aardgasvrije zorginstelling, leef- en werkomgeving. Nul op de meter is het streven. Daarbij is wetgeving constant in beweging: van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) naar de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Wat is de roadmap voor de toekomst?

Toelichting op deze duurzaamheidsvraagstukken werden in het webinar op donderdag 8 oktober gegeven. Hiervoor waren verschillende experts uitgenodigd. Zij spraken over de ontwikkelingen binnen comfort, energie en de betreffende wetgeving. Gerrit van der Pol (Fame), David Braam (Kingspan), Ruud Room (Rens architecten) deelden hun inzicht over Passief Bouwen, de waarde van goede isolatie en BENG. De experts die aan het woord kwamen deelden hun gedetailleerde kennis over deze onderwerpen. Wij nemen je in dit artikel in vogelvlucht mee.

Passief Bouwen

In het webinar was Passief Bouwen een ‘hot topic’. Architect Ruud Room praatte ons daarover bij. We willen wonen en werken in comfortabele en gezonde gebouwen. De kwaliteit van leven en behaaglijkheid worden steeds belangrijker. Passief Bouwen is een bouwmethode die wereldwijd wordt toegepast. Het is een methode waarbij zeer hoogwaardig binnenklimaat gecombineerd wordt met een zeer laag energieverbruik. Passieve gebouwen zorgen voor maximaal comfort en een gezond binnenklimaat.

Trias Energetica

David Braam, adviseur in hoogwaardige isolatie-oplossingen, stelde dat isolatie een belangrijk onderdeel van Passief Bouwen is. Bij het energiezuinig bouwen – en daarmee de keuze voor de juiste isolatie - is de Trias Energetica de meest toegepaste strategie. Dit levert een zo duurzaam mogelijke energievoorziening én de meest kosteneffectieve oplossing op. De Trias Energetica wordt uitgevoerd aan de hand van de drie onderstaande stappen:

  1. Beperk het energieverbruik. Kies bijvoorbeeld voor een betere isolatie van de buitenschil, ofwel: gevels, daken en vloeren.
  2. Maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, ofwel: wind-, water-, en zonne-energie.
  3. Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. Maak bijvoorbeeld gebruik van een waterpomp of beperk de leidinglengten van warmtewaterleidingen.

BENG

BENG is een norm die vanaf 2021 wordt toegevoegd aan de al bestaande normen. De kern van deze nieuwe norm - vanuit het ontwerpersperspectief - is een zo laag mogelijk energiebehoefte. Planontwikkelaar Gerrit van der Pol legt uit dat de BENG-eisen opgebouwd zijn uit een drietal factoren:

  1. Maximale energiebehoefte: Voor woningen mag die niet meer dan 25 kWh/m2/jaar bedragen, voor utiliteitsgebouwen ligt het maximum op 50 kWh/m2/jaar. Deze eis wordt behaald door het toepassen van goede isolatie, optimale luchtdichtheid en een juiste oriëntatie van het gebouw.
  2. Maximaal primair fossiel energiegebruik van 25 kWh/m2/jaar.
  3. Minimaal aandeel hernieuwbare energie: er moet minstens 50 procent gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, biomassa en windenergie.

Groene toekomst

Bovengenoemde ontwikkelingen en stappen zorgen enerzijds voor een betere kwaliteit en comfort van onze leefomgeving. Anderzijds draagt het bij aan de kwaliteit van onze wereld. Verduurzamen doen we tenslotte voor een groene toekomst – voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons.

De volledige presentaties worden spoedig op de website geplaatst.
De volgende bijeenkomst: 12 november 2020: Themabijeenkomst Limburg | AI en VR techniek in de zorg

beng-001

beng-2

 

 

 

 

 

 


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst