Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Regiobijeenkomst Zuid “De invloed van stikstof op zorginstellingen”

Geplaatst op 02-12-2019  -  Categorie: Regio Zuid

nvtg-nieuws-regio-zuid-invloed-stikstof-op-zorginstellingen-zaal1

Terugblik Regiobijeenkomst Zuid “De invloed van stikstof op zorginstellingen”

“Bouwcrisis op de loer”, “Continuïteit bouw in gevaar”, “Stikstofcrisis raakt veel meetbedrijven: onze frustratie is enorm!”. Een greep uit de krantenkoppen van de afgelopen maanden. De kranten, internet en het Malieveld staan er vol van. Wat is eigenlijk stikstof, waarom is het nu een groot probleem en wat betekent dat voor zorginstellingen? Om daar antwoord op te krijgen, heeft het Regioteam Zuid van de NVTG op 23 oktober jongstleden een themasessie met als onderwerp “de invloed van stikstof op zorginstellingen” georganiseerd.

Wienke Zwier

Juriste Wienke Zwier van AKD heeft de deelnemers meegenomen vanuit de juridische invalshoek. Jasper Harbers, adviseur van Peutz, heeft een toelichting gegeven op de rekenmodellen die worden toegepast. Vrijwilliger van het Longfonds, Dago Wellink, heeft duidelijk gemaakt dat we niet alleen rekening moeten houden met de Natura 2000 gebieden, maar vooral moeten nagaan welke invloed een slechte luchtkwaliteit heeft op onze eigen gezondheid! Anton Leemhuis, onderzoeker van TNO, heeft laten zien hoe zij stikstof monitoren met data van de satelliet Tropomi en hoe deze data in de loop der jaren steeds nauwkeuriger wordt. Reier Katoen van Engie, Paul Borst van Deltrian en Helmert van Rheenen van Cabot Norit presenteerden hun oplossing voor een verbeterde luchtkwaliteit in gebouwen.

nvtg-nieuws-regio-zuid-invloed-stikstof-op-zorginstellingen-sti

Programma Aanpak Stikstof

Het Programma Aanpak Stikstof, waarmee de overheid voornemens was om te zorgen voor minder stikstof, een sterkere natuur en economische ontwikkeling, is door de Raad van State niet goedgekeurd. De overheid had maatregelen benoemd om een daling van de stikstofdepositie te bewerkstelligen, waardoor de economische ontwikkelingen door konden gaan en daarbij te zorgen voor herstelmaatregelen zodat er een robuuste natuur ontstaat. Door het afkeuren van de PAS, moet voor alle plannen en projecten getoetst worden of deze significante (negatieve) gevolgen hebben voor de Natura 2000 gebieden, waardoor plannen en projecten stil zijn komen te liggen. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak. Eind van 2019 verwacht de overheid een tweede advies en in mei 2020 moet de nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek gereed zijn.

De toets kan gedaan worden middels rekenmodellen, bijvoorbeeld het Aerius rekenmodel. De basis van dit rekenmodel is de kritische depositiewaarde (kdw) per habitat van de Natura 2000 gebieden. Met stikstof wordt bedoeld NH3 (ammoniak) en NOx (stikstofdioxide). Om aan projecten te kunnen rekenen, moeten enkele variabelen ingevoerd worden, waaronder de verwachte emissie tijdens de bouw (uitstoot van bouwverkeer en werktuigen) en de verwachte emissie tijdens het gebruik (uitstoot door verkeer en stookinstallaties). Op dit moment mogen projecten doorgaan als ze maximaal 0,00 mol/ha/jaar uitstoten. Er zijn daarnaast nog enkele andere opties, waaronder intern of extern salderen.


nvtg-nieuws-regio-zuid-invloed-stikstof-op-zorginstellingen-zaal2Voor het verbeteren van de kwaliteit van de buitenlucht is geen kortetermijnoplossing voorhanden. Om de luchtkwaliteit in gebouwen te verbeteren is wel een kortetermijnoplossing beschikbaar. Er zijn filters van actieve kool die te plaatsen zijn in de luchtbehandelingskasten en deze filteren NOx uit de lucht. Metingen tonen aan dat deze filters een significante bijdrage leveren.

 

 


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst