Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Publicatie NVTG rapport tijdens het NVTG College - 30 september 2021

Geplaatst op 16-09-2021  -  Categorie: Algemeen

NVTG publiceert tijdens het NVTG College de Rapportage over helpen reduceren van incidenten in ziekenhuizen

Tijdens het NVTG College op 30 september 2020 in Nijkerk zal Janet Vissinga (OK Consultancy Nederland) het NVTG rapport over het samen helpen reduceren van ernstige incidenten in ziekenhuizen verder toelichten. Dit rapport wordt tijdens het NVTG College gepubliceerd.

Deze rapportage is opgesteld door een NVTG werkgroep waarin tien instellingsleden uit diverse ziekenhuizen hun inbreng hebben geleverd. Dit naar aanleiding van een intervisie met tachtig instellingsleden die is geïnitieerd nadat we begin mei opgeschrikt waren door een bericht over een ernstig incident in het Universitair Medisch Centrum van Maastricht.

In het NVTG rapport worden onderling ervaringen gedeeld, aandachtspunten benoemd en worden aanbevelingen gedaan voor verbetering van werkprocessen en voor aanscherping van het medisch convenant. Het rapport heeft bewust een open einde als handreiking om samen met medisch specialisten, klinisch fysici en medisch technici samen de zorg voor uit te helpen.  Het rapport heeft de titel “Techniek omarmt de zorg, ook in crisistijd” en roept op dat technologie in de gezondheidszorg en de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn meer in hun kracht gezet kunnen worden en nauwer betrokken kunnen worden bij processen van de zorgprofessionals. Het is belangrijk dat technische specialisten en medische collega’s elkaar pro-actiever blijven opzoeken. Ongeacht de hoge tijdsdruk en soms prangende omstandigheden in een crisissituatie: zij moeten samen af blijven stemmen én ervoor zorgen dat protocollen worden gevolgd. Vooral in afwijkende situaties is nauwe afstemming nodig om nog beter afgewogen keuzen te maken door de verantwoordelijke personen. NVTG wil daaraan bijdragen door zich te positioneren als platform voor kennisdeling en wil zich inspannen als verbinder om ook leden van andere vakverenigingen te kunnen ontmoeten. 

Wil je deze publicatie en toelichting live meemaken? Meld je dan nu aan voor het NVTG College op donderdag 30 september 2021.


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst