Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Presentaties Webinar Regio Noord

Geplaatst op 25-11-2020  -  Categorie: Regio Noord

Presentaties Regio Noord online.

Webinar was op donderdag 19 november 2020

Inspirerende Webinar over smart buildings

Veel zorginstellingen stellen om uiteenlopende redenen de vraag over het slimmer maken van hun vastgoed. Hiervoor zijn diverse oplossingen en mogelijkheden, maar hoe maak je daar nou een keuze in? De regio Noord NVTG heeft op 19 november 2020 hiervoor een Webinar georganiseerd. Het onderwerp is beschouwd vanuit de opzet van de systemen in bouwstenen en vanuit de use cases uit de praktijk.

Arne van Delft is Adviseur Smart Buildings en is als technisch adviseur werkzaam in diverse sectoren in uiteenlopende projecten op gebied van ICT installaties , Audiovisuele installaties en de laatste jaren gericht op Smart functionaliteit. Belangrijkste drijfveer voor mijn werk is de onafhankelijke positie en daarbij in projecten ge­brui­kers­wen­sen ver­ta­len naar iets wat tech­nisch re­a­li­seer­baar is, dat vind ik leuk! Zo­als idee­ën die nog niet eer­der zijn uit­ge­voerd of het over­win­nen van schijn­baar tech­ni­sche on­mo­ge­lijk­he­den. Zo heb ik zelf een bij­dra­ge ge­le­verd aan ons con­cept voor smart buil­dings door te be­den­ken dat je de sen­so­ren in led­lam­pen ook kunt ge­brui­ken voor lo­ca­tie­be­pa­ling.


Angela Verbrugge heeft als Directeur Marktontwikkeling bij Croonwolter&dros, onderdeel van TBI, als aandachtsgebieden een optimale aansluiting van technologie op het primaire proces van klanten en de vertaling van maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, gezondheid, mobiliteit en veiligheid naar nieuwe technologische oplossingen. Digitalisering is een belangrijk thema in de gezondheidszorg. Door de toepassing van nieuwe technologie en intelligent gebruik van genereerde data wordt een duurzame omgeving gecreëerd, waarin patiënten snel herstellen en zorgprofessionals optimaal functioneren.

 

Presentatie 1 Smart Hospitals: Usecases, Croonwolter@dros 

Presentatie 2 Smart Hospitals1, Arne van Delft

 


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst