Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

NVTG Rapport - Richtlijnen voor aanvragen airco bestaande bouw

Geplaatst op 09-06-2021  -  Categorie: Algemeen

Door enkele NVTG-leden is een rapportage opgesteld met richtlijnen voor het toetsen van aanvragen voor het plaatsen van mechanische koeling in bestaande bouw.
Er is behoefte aan duidelijke en eenduidige richtlijnen over hoe om te gaan met deze aanvragen, omdat instellingen steeds vaker de vraag krijgen naar airco en zij verwachten dat dit de komende jaren nog meer gaat toenemen.
Samen met een aantal NVTG-leden werkzaam bij zorgorganisaties is hier naar gekeken en is een beleidsstuk ontwikkeld met een daarbij bijbehorende beslisboom waarlangs aanvragen getoetst kunnen worden.
In de rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen vier mogelijke scenario’s op het gebied van wel/geen airco toestaan, namelijk:
1. Airco wordt toegestaan wanneer dit noodzakelijk is voor de gezondheid (i.c.m. medische verklaring);
2. Airco wordt toegestaan wanneer de woonruimte sterk afwijkt qua temperatuur van de rest van het gebouw en daarnaast niet valt binnen het behaaglijkheidsgebied van de grafiek van Fanger
3. Airco wordt toegestaan wanneer de vraag komt;
4. Airco wordt nergens toegestaan, alleen duurzame manieren van koelen.
Geadviseerd wordt om scenario 1 en 2 airco toe te passen, omdat zo het meest rekening wordt gehouden met het comfort van de cliënten, het milieu en de kosten op de lange termijn.
Wanneer er hitteproblemen zijn op locatie kan samen met de afdeling die verantwoordelijk is voor het vastgoed gekeken worden naar duurzame oplossingen door bijvoorbeeld een aanpassing in het gebouw, de installaties of de omgeving rond het gebouw (bijvoorbeeld meer groen). Ieder gebouw is uniek,
waardoor dit maatwerk betreft. In de rapportage is een beslisboom uitgewerkt waarlangs de verschillende aanvragen getoetst kunnen worden en daarin zijn bovengenoemde scenario’s overzichtelijk verwerkt.
Wil je het hele rapport inzien? Kijk dan op deze pagina. (Inloggen is verplicht).


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst