Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

NVTG-erelid Piet Visser: ‘Innovatie is een belangrijke pijler voor de NVTG’

Geplaatst op 29-04-2021  -  Categorie: Algemeen

Na een prachtig track record bij NVTG (én een indrukwekkende loopbaan), legde Piet Visser zijn rol als voorzitter naast zich neer in de ALV van 15 april 2021. In deze periode - waarin corona de wereld nog steeds in de greep houdt - droeg hij de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter Marcel Barendregt. Hoe kijkt Piet terug op zijn voorzitterschap?

Piet: “In 1985 ben ik bij het ziekenhuis in Hengelo gaan werken. De nieuwbouw van het ziekenhuis in Hengelo was een vliegende start van mijn carrière in de zorg. Het toenmalige diensthoofd onderstreepte dat een NVTG-lidmaatschap erg belangrijk was: ik schreef mij gelijk in. Ik denk dat ik het enige lid ben geweest dat éérst lid werd en daarna pas een functie in de zorg ging bekleden.”

Nieuwe bestuurscultuur brengt vereniging meer

Na één jaar lidmaatschap besloot Piet al meer te willen bijdragen aan de vereniging. Voordat hij op landelijk niveau actief werd binnen onze vereniging, was hij als kringvoorzitter al de stuwende kracht van Kring Oost. In 2004 is hij toegetreden tot het landelijk hoofdbestuur als penningmeester. In 2016 heeft hij de voorzittershamer ter hand genomen. Piet: “Toen ik startte als voorzitter had de vereniging een andere structuur: er waren zeven kringen verspreid door het land. Het was – voor mij - een belangrijk transitieproces om één NVTG-bestuur te creëren met vier regio’s. Door deze transitie zijn er korte lijnen ontstaan tussen het landelijke bestuur en de regio’s. Bovendien zijn de regiobesturen ook onderdeel van het bestuur. In die transitie is veel energie gestoken. Er was in het begin ook wel wat weerstand – zoals altijd bij veranderingen - maar we hebben er meer voor terug gekregen: op inhoudelijk en bestuurlijk niveau.”

Nieuwe paden banen

Het is een grote eer om samen met Piet terug te blikken op zijn voorzittersperiode. Toch geeft Piet aan dat hij liever vooruit blijft kijken. “We hebben het afgelopen jaar een meerjarenplan ontwikkeld voor de vereniging: een nieuwe beleidsnotitie 2021 - 2025. In dit beleid hebben we de richting bepaald, maar niet de route vastgelegd. Innovatie is -naast kennisdeling, netwerken en belangenbehartiging - een belangrijke pijler: alle technologische ontwikkelingen, die ontzettend divers en complex zijn, vallen onder deze tak. Regio Zuid heeft de afgelopen tijd een belangrijke rol gehad bij het onder de aandacht brengen van innovatieve ontwikkelingen in het zorgveld binnen onze vereniging, o.a. met de NVTG Innovation Award. Daar hoor je binnenkort meer over. Ideeën, creativiteit en ondernemerschap juichte ik als voorzitter altijd toe. De gebaande paden van vroeger hoeven niet de gebaande paden van de toekomst te zijn. Het aspirant-lidmaatschap voor instellingsleden is daar een goed voorbeeld van. Regio Zuid en Regio Noord hebben dit al omarmd: dat leverde ons al een 40-tal nieuwe jonge leden op. Dat betekent dat je voor hen ook een programma kan aanbieden om ze in de toekomst aan de NVTG te verbinden.”

‘Onze website is het digitale hart van de vereniging’

Voor veel verenigingen gooit corona roet in het eten: netwerkbijeenkomsten, kennissessies en congressen worden opgeschort of gaan online door. Ook feestelijkheden – zoals het afscheid nemen van een voorzitter – worden op een andere wijze georganiseerd. “De activiteitenagenda liep in één keer leeg met de komst van corona, waardoor het bestuur snel heeft besloten om webinars te organiseren. Deze invulling vonden we minder persoonlijk, maar we wilden onze leden wel iets kunnen aanbieden om kennisdeling te blijven faciliteren. We zien dat onze webinars erg goed bezocht worden – soms zelfs beter dan fysieke bijeenkomsten. De NVTG is er voor een brede doelgroep: van bouwdirecteur tot gebouwbeheerder en van regeltechnicus tot vastgoedmanager in academisch ziekenhuis of zorginstelling door heel Nederland. Ik begrijp dan ook wel dat een webinar makkelijker te bezoeken is dan een fysieke bijeenkomst aan de andere kant van het land. Daarnaast vormt onze website het digitale hart van de vereniging. Leden hebben de mogelijkheid om elkaar op te zoeken om bepaalde thema’s te bespreken. De administratieve last van de NVTG wordt met onze website zo laag mogelijk gehouden, zodat alle effort en energie gestoken worden in zaken die zichtbaar zijn voor de leden.”

Oproep voor de toekomst

Piet neemt dan wel afscheid van de NVTG en heeft al afscheid genomen van zijn werkende bestaan, maar zijn agenda loopt alweer snel vol. Iedereen die Piet kent, vindt het dan ook geen verrassing dat hij zijn bestuurservaring voortzet. Wat is zijn boodschap voor het NVTG-bestuur? “Een beleid moet je consolideren, de uitvoering moet je intensiveren. Je moet in de uitvoeringsstand komen.”

Daarbij wenst hij de nieuwe voorzitter en het bestuur alle succes toe!


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst