Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

NVTG CONGRES ONLINE SESSIE 3 VAN 20 APRIL 2021 : ENERVEREND SLUITSTUK VAN DRIELUIK OVER COMPLIANCE

Geplaatst op 21-04-2021  -  Categorie: Algemeen

SESSIE COMPLIANCE ENERGIETRANSITIE EN ENERGIEMANAGEMENT

De congresopening werd wederom gehouden door de moderator en NVTG Bestuurslid Victor Pastoor (senior consultant bij Arcadis). Hij duidde de deelnemers in zijn welkomstwoord op twee belangrijke besluiten die in de NVTG Algemene Leden Vergadering van 15 april zijn genomen. De NVTG heeft unaniem een nieuwe Voorzitter van het bestuur gekozen en dat is Marcel Barendrecht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. De vorige NVTG voorzitter Piet Visser is met pensioen gegaan en benoemd tot NVTG Erelid, waarmee we recht doen aan zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij het besturen van onze vereniging.

Stefan van Heumen van TNO vertelde ons hoe je als zorginstelling kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en deelde de eerste ervaringen met de portefeuille routekaarten voor verduurzaming van het zorgvastgoed en het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). In deze sessie werden de congresdeelnemers meegenomen in het proces van de totstandkoming van de eerste portefeuilleroutekaarten voor de verduurzaming van het zorgvastgoed en de handleiding en rekentools die daartoe zijn opgesteld. In de portefeuilleroutekaarten geven de zorginstellingen aan wanneer en op welke wijze aanpassingen in de vastgoedportefeuille worden doorgevoerd om de beoogde CO2-emissiereductie op portefeuilleniveau mogelijk te maken. In de komende 30 jaar zal aardgas uitgefaseerd gaan worden waardoor het elektriciteitsverbruik relatief iets toeneemt, maar door energiebesparing zal de totale energiebehoefte ruim 50% lager liggen tov 2020. Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) biedt daarvoor ondersteuning door het ontsluiten en uitwisselen van specifieke kennis op dit gebied. De Europese Unie streeft er naar om een nog hogere reductie op te leggen om de klimaatdoelstellingen te halen, maar in Nederland moeten alle zorginstellingen vóór 1 juli 2021 hun CO2 routekaarten indienen en daar moeten nog een aantal grote stappen gezet worden, we zullen dus met zijn allen hier nog de nodige aandacht aan moeten besteden. 

Pieter Metz van Van Beek ingenieurs stelt dat Integraal Energiemanagement voor continue compliance zorgt en duidt de weg naar een betrouwbare energievoorziening op een kosteneffectieve manier. De wetgeving op het gebied van klimaat is in 2019 flink aangescherpt. Het doel voor elke zorginstelling staat met de wetgeving vast, de weg er naar toe echter niet. Integraal energiemanagement is een aanpak gebaseerd op de data (hoofdaansluitingen, GBS-en, etc), technische inzichten van de energiespecialisten en heeft aandacht voor de menselijke kant om de organisatie mee te nemen, zodat de juiste voedingsbodem voor het nemen van beslissingen wordt gecreëerd.

De elevator pitch werd door Piet Hein Le Poole van Ateca gehouden over Legionella compiant met koper zilver ionisatie. Hij had als water-expert en leverancier van ionisatie een oproep om de vicieuze cirkel van Bron onderzoek, BRL6010 acties, Beheerplan en Legionella preventie te doorbreken naar een Legionella veilige locatie. Tevens liet hij voorbeelden zien uit het Erasmus MC waar dit al gerealiseerd was. Tot slot kaartte hij aan dat door ICA ionisatie technieken de warmtapwater-temperatuur verlaagd kan worden van 60 graden naar 50 graden, waardoor energiebesparing mogelijk wordt.

Om de presentaties van de sprekers te bekijken : klik hier 

DE NVTG IS JOUW PERSOONLIJKE NETWERK VOOR KENNISVERBINDING IN DE ZORGSECTOR

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) is het kennisnetwerk voor het management van technologie en vastgoed in de zorgsector. Als beroepsvereniging ondersteunen wij professionals bij hun werkzaamheden in het strategisch en tactisch management bij een zorginstelling. Dat doen we door het organiseren van activiteiten op het gebied van onze vier kernwaarden : kennisverbinding, persoonlijk netwerken met collega’s en vakgenoten, collectieve belangenbehartiging en het stimuleren van innovatie. Door kennisverbinding brengen onze Instellingsleden en Bedrijfsleden samen de zorgsector vooruit. Log in op het NVTG congres online en zorg dat je kennis hebt van trends en ontwikkelingen, ontwikkel jezelf aantoonbaar en vergroot jouw persoonlijke netwerk.

 


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst