Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

NVTG Uitnodiging congres online

Geplaatst op 21-02-2021  -  Categorie: Algemeen

NVTG CONGRES (ONLINE) GAAT DOOR OP:
9 MAART + 30 MAART + 20 APRIL 2021

Save the Date, zet het in je agenda ! Het NVTG congres gaat online alsnog door! Schrijf je als NVTG-lid gratis in en ontvang de link naar de drie sessies voor het NVTG congres (online) in je outlook-agenda en ontvang tevens thuis een borrelpakket voor de netwerkborrel na afloop. Het congres staat in het teken van het jaarthema “Compliance van zorgvastgoed”.

DE NVTG IS JOUW PERSOONLIJKE NETWERK VOOR KENNISVERBINDING IN DE ZORGSECTOR

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) is het kennisnetwerk voor het management van technologie en vastgoed in de zorgsector. Als beroepsvereniging ondersteunen wij professionals bij hun werkzaamheden in het strategisch en tactisch management bij een zorginstelling. Dat doen we door het organiseren van activiteiten op het gebied van onze vier kernwaarden : kennisverbinding, persoonlijk netwerken met collega’s en vakgenoten, collectieve belangenbehartiging en het stimuleren van innovatie. Door kennisverbinding brengen onze Instellingsleden en Bedrijfsleden samen de zorgsector vooruit. Log in op het NVTG congres online en zorg dat je kennis hebt van trends en ontwikkelingen, ontwikkel jezelf aantoonbaar en vergroot jouw persoonlijke netwerk.

 

THEMA IS COMPLIANCE,  SPREKERSPROGRAMMA IS ROND

Het NVTG congres staat in het teken van het jaarthema “Compliance van zorgvastgoed”. Borgen dat het vastgoed voldoet aan de wet- en regelgeving was altijd al heel belangrijk, maar in de corona periode hebben we geleerd dat dit meer dan ooit relevant is. De keynote sprekers die we uitgenodigd hadden voor het helaas door corona uitgestelde NVTG congres van april en oktober vorig jaar hebben gelukkig allemaal weer hun medewerking en aanwezigheid toegezegd. Het sprekersprogramma is dus rond. Dit voorjaar 2021 hebben we dus geen fysiek congres door de corona pandemie, we organiseren het congres dus louter online. Het sprekersprogramma is opgeknipt in drie stukken van (ruim) anderhalf uur en verdeeld over drie verschillende online sessies met telkens drie weken er tussen. We beginnen op dinsdag 9 maart 2021 om 15.30 uur, moderator bij de drie congressessies is Victor Pastoor, NVTG bestuurslid.

 

Dinsdag 9 maart 2021 : 15.30 uur tot 17.50 uur – NVTG congres online,
Sessie Compliance next generation, wet- en regelgeving, omdenken

  • Met hoogleraar Paul Iske hebben we een deskundige en bevlogen keynote spreker vastgelegd voor het NVTG congres. Paul is gepromoveerd in de theoretische natuurkunde en Hoogleraar Open Innovation & Business Venturing verbonden aan de School of Business and Economic van de Universiteit Maastricht. Hij is tevens oprichter en Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel begrip te kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen. Paul heeft een advies- en spreekpraktijk, gespecialiseerd in innovatie, kennismanagement en creativiteit. Hij werkt samen met een aantal partijen op het gebied van ‘Next Generation Compliance’, waarbij compliance centraal staat in een toenemende dynamische en complexe wereld.
  • De tweede keynote sprekers is Bas von Pickartz, directielid van Flexim Nederland. Hij zal zijn visie geven over Compliant Facility Management inclusief inzage in wat we kunnen leren van de Best Practices bij hun klanten en andere branches.
  • Derde keynote spreker is Clemens Stemerdink van Ucare4, hij zal een lezing geven over omdenken in gebouwveiligheid door het managen van compliance.
  • Tot slot zal Johan Both van Beveco een interessante pitch geven over Integraal management systeem voor beheer en ondersteuning van compliance.

 

Dinsdag 30 maart 2021 : 16.00 uur tot 18.00 uur – NVTG congres online,
Sessie gezonde werkomgeving en veilige communicatie

  • Geert Verbruggen van RHDHV en Stef Bots van Meander MC geven een interessante lezing over HSE Compliance managent en hoe dit zorgt voor comfort en een gezonde werkomgeving. Het is voor veel organisaties een uitdaging om de veranderingen in relevante verplichtingen in HSE wet- en regelgeving op een efficiënte manier bij te houden. Een lijstje met alleen een overzicht van wetten op hoofdlijnen is tegenwoordig niet voldoende. Vanuit diverse perspectieven wordt ook verwacht om de borging van verplichtingen in de eigen bedrijfsvoering aantoonbaar te maken. In het kort draait het bij HSE compliance management om de relevante verplichtingen scherp op het netvlies te hebben, te houden en tegelijk de borging, en de status daarvan, in de eigen bedrijfsvoering aantoonbaar te hebben.
  • Liesbeth van Heel en Nico Kalden van het Erasmus MC in Rotterdam geven een toelichting op veilige communicatie tussen mens, apparaat en gebouw in een innovatieve zorgsetting. In de nieuwbouw van het Erasmus MC, die in 2018 in gebruik genomen werd, is een state-of-the-art communicatie-infrastructuur aangelegd voor medische en verpleegkundige alarmering, maar ook om de patiënt diens omgeving in de eenpersoons patiëntenkamer optimaal te laten gebruiken. De integratie van data en alarmering vanuit verschillende apparaten en systemen (van infuuspompen tot de ‘smartphone’ voor de zorg) vroeg de nodige voorbereiding en wordt na een succesvolle ingebruikname nu verder doorontwikkeld. Het compliant zijn van afzonderlijke onderdelen maar ook van de geïntegreerde oplossingen is daarbij een vanzelfsprekende randvoorwaarde. Toegelicht wordt hoe hierbij de balans wordt gezocht tussen gebouw, techniek en gedrag van mensen.
  • Delabie zal een pitch geven over compliance van de visie van een fabrikant en Europese leider in kranen, accessoires en sanitaire toestellen voor publieke ruimten en ziekenhuizen.

 Dinsdag 20 april 2021 : 16.00 uur tot 18.00 uur – NVTG congres online. Sessie Compliance energietransitie en energiemanagement

  • Stefan van Heumen van TNO vertelt ons hoe je als zorginstelling kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en deelt de eerste ervaringen met de portefeuille routekaarten voor verduurzaming van het zorgvastgoed en het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). In deze sessie worden de congresdeelnemers meegenomen in het proces van de totstandkoming van de eerste portefeuilleroutekaarten voor de verduurzaming van het zorgvastgoed en de handleiding en rekentools die daartoe zijn opgesteld. In de portefeuilleroutekaarten geven de zorginstellingen aan wanneer en op welke wijze aanpassingen in de vastgoedportefeuille worden doorgevoerd om de beoogde CO2-emissiereductie op portefeuilleniveau mogelijk te maken. Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) biedt daarvoor ondersteuning door het ontsluiten en uitwisselen van specifieke kennis op dit gebied.
  • Pieter Metz van Van Beek ingenieurs stelt dat Integraal Energiemanagement voor continue compliance zorgt en duidt de weg naar een betrouwbare energievoorziening op een kosteneffectieve manier. De wetgeving op het gebied van klimaat is in 2019 flink aangescherpt. Het doel voor elke zorginstelling staat met de wetgeving vast, de weg er naar toe echter niet. Integraal energiemanagement is een aanpak gebaseerd op de data (hoofdaansluitingen, GBS-en, etc), technische inzichten van de energiespecialisten en heeft aandacht voor de menselijke kant om de organisatie mee te nemen, zodat de juiste voedingsbodem voor het nemen van beslissingen wordt gecreëerd.
  • De elevator pitch zal door Ateco gehouden worden

 

 

 

 

 


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst