Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

NVTG Intervisie bijeenkomst n.a.v. stroomstoring zuurstoftoevoer bij corona patiënten

Geplaatst op 04-05-2021  -  Categorie: Algemeen

nvtg-mumc-wide

De NVTG heeft met veel verslagenheid op zaterdag 1 mei 2021 kennis genomen van nieuwsberichten in de media dat in het Universitair Medisch Centrum van Maastricht twee corona patiënten zijn overleden na een stroomstoring. Zie Twee patiënten overleden na stroomstoring ziekenhuis Maastricht | NOS.
Volgens de MUMC website heeft de stroomstoring plaats gevonden op een verpleegafdeling van het Maastricht UMC+. Daardoor viel medische apparatuur uit, waaronder een zogeheten Optiflow waarmee extra zuurstof wordt toegediend. Volgend op de uitval van deze voorziening is de toestand van twee ernstig zieke patiënten verslechterd. Uiteindelijk zijn beide patiënten overleden. (zie Ernstig incident in patiëntenzorg vanwege stroomstoring | Maastricht UMC+ (mumc.nl)) De NVTG leeft mee met de nabestaanden van de patiënten en leeft mee met betrokkenen.

De NVTG organiseert op maandag 10 mei 2021 om 17.00 uur een ingelaste MS Team intervisie-bijeenkomst die vooral gericht is op louter instellingsleden werkzaam in ziekenhuizen. We willen als collega’s onder elkaar kennis delen over gebruik en randvoorwaarden van zuurstof toedienende apparatuur op algemene afdelingen. Zijn de interne protocollen actueel en hoe is uitleg technische voorzieningen aan medisch personeel geborgd, is er voldoende bewustwording van de risico’s bij gebruik van zuurstof-apparatuur buiten intensive care afdelingen en daarbij aanvullende noodzakelijke technische voorzieningen en aandachtspunten. We willen inventariseren welke behoefte er leeft onder NVTG-leden voor informatie ten aanzien van het opstellen van lokaal specifieke risico-inventarisaties, protocollen en best practice overzichten en welke vervolgstappen op dit moment van toegevoegde waarde kunnen zijn.

AGENDA

• 17.00 uur Opening vergadering door NVTG voorzitter Marcel Barendregt
• 17.05 uur Start discussie onder leiding van moderator en NVTG bestuurslid Victor Pastoor
• 17.15 uur Inventarisatie van geïnventariseerde risico’s en aandachtspunten in de eigen ziekenhuizen
• 17.45 uur Inventarisatie behoeften van NVTG leden en hun interne stakeholders tav deze materie
• 17.50 uur Inventarisatie oplossingsrichtingen voor invulling geven aan behoeften vanuit NVTG
• 17.55 uur Recapitulatie besprokene en samenvatten van gemaakte werkafspraken
• 18.00 uur Afsluiting

De Intensive Care afdelingen zijn zwaar belast door de corona pandemie. In diverse ziekenhuizen is de capaciteit verhoogd door ook andere reguliere afdelingen tijdelijk in te zetten voor beademing van patienten met respiratoire insufficiëntie bij een Covid-19 luchtweginfectie. Hierdoor kunnen patiënten sneller maar veilig de IC verlaten, zodat daar weer bedden vrijkomen. De technische voorzieningen op een reguliere bedkamer wijken sterk af van een intensive care omgeving. Welke risico’s ontstaan daardoor die beheerst moeten worden. De vraag is ook hoelang duurt een tijdelijke situatie en wanneer zijn wat definitievere aanpassingen noodzakelijk. Wellicht is het wenselijk om hiervoor een NVTG Best Practice of een NVTG richtlijn op te stellen waardoor praktische kennisdeling laagdrempelig voor een grotere groep mensen beschikbaar wordt en wie op die manier samen de zorg vooruit helpen.

Een aantal patiënten met COVID-19 pneumonie is voor langere periode hypoxemisch, zonder dat ze respiratoir uitputten. De ervaring leert dat zij prima behandeld kunnen worden met een non-rebreathing mask (NRBM), high-flow zuurstof therapie (HFNC; Optiflow) of non-invasieve beademing. In veel ziekenhuizen worden patiënten met zuurstof therapie behandeld met een Optiflow, Ervo of Philips V60 , door de enorme druk op de IC’s gebeurt dat ook op algemene afdelingen. Een Optiflow is een speciaal ontworpen systeem ter ondersteuning van de ademhaling en het toedienen van extra zuurstof aan zelfstandig ademende patiënten. De technologie zorgt ervoor dat de patiënt via een neusbril op comfortabele en veilige wijze extra zuurstof met een hoge flow krijgt toegediend en waarbij de zuurstof tevens wordt voorverwarmd. We herkennen de situatie bij veel ziekenhuizen dat algemene bedkamers andere faciliteiten en technische voorzieningen hebben dan reguliere Intensive Care bedkamers, aanvullende protocollen en tijdelijke voorzieningen zijn dan nodig.
Het incident met dramatische afloop bij het Maastricht UMC wordt niet besproken tijdens de NVTG bijeenkomst, maar leert ons bewustwording. Essentieel is het hebben van een locatie-specifiek maatwerk protocol waarin de risico’s voldoende beheerst kunnen worden. Daarom is het goed dat een ieder die dat aangaat verifieert hoe dat protocol eigenlijk in het eigen ziekhuis actueel is bij de specifieke situatie bij de diverse zorgafdelingen en welke technische en medische handelingen bij afwijkingen noodzakelijk zijn en waar vanuit technisch oogpunt aanvullend aandacht voor dient te zijn. Dit betreft niet alleen de elektrische installatie en de alarmering met opvolging van storingen en het borgen van noodstroom of lokale backup-systemen, maar bijvoorbeeld ook minimale ventilatievouden en aangepaste lage luchtafzuiging en bewustwording van aangetroffen zuurstof-concentraties in de bedkamers waardoor brandveiligheid meer aandacht moet hebben.

 


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst