Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Inspirerende webinar van Regio Noord over slimme bouwconcepten voor de zorg

Geplaatst op 16-10-2020  -  Categorie: Regio Noord

Veel zorginstellingen die zich richten op zorg met verblijf staan bij vernieuwing van hun huisvesting voor de uitdaging om zorgwoningen te realiseren die functioneel, duurzaam, flexibel en betaalbaar zijn. Binnen de huidige aanbestedingsmarkt is dat een hele uitdaging. NVTG Regio Noord heeft op 14 oktober jongstleden hiervoor een webinar georganiseerd. Vanuit verschillende invalshoeken is dit onderwerp beschouwd.
Anneke Speelman (senior ontwikkelingsmanager bij AM) is als gebiedsontwikkelaar van AM actief bezig met het realiseren van zorgvastgoed. Tijdens haar inleiding werden verschillende concepten van AM getoond. De kansen die zich voordoen in de omgeving worden daarbij ook nadrukkelijk betrokken. Om de betaalbaarheid te stimuleren hanteert AM voor het proces van ontwerpen en het realiseren daarvan een aantal standaardwerkwijzen. Zo wil men maatwerk voorkomen, ontwerpen zijn geschikt voor zorg maar ook regulier wonen, ontwerpen zoveel mogelijk laten repeteren, werken met vaste partners en voortdurend een beschouwing op risico’s. Op deze wijze heeft AM al verschillende opdrachten voor zorginstellingen en bellegers gerealiseerd. Voorst geeft Anneke aan dat het rendement op zorgvastgoed wel steeds meer onder druk komt te staan door de toenemende eisen en stijgende bouwkosten.

Reimar von Meding is directeur en partner van KAW Architecten en heeft zijn visie gepresenteerd op uitwisselbare concepten. Van belang is dat het concept gebaseerd is op maatvoeringen voor reguliere woningen. Op deze wijze kan een zorgwoning zonder ingreep omgezet worden naar een reguliere woning en andersom. KAW heeft hier onderzoek naar verricht en op basis daarvan geconcludeerd dat een minimale maat van een woning 50 m² BVO moet zijn. In zijn presentatie worden verschillende voorbeelden hiervan getoond. Onder het motto ‘flexibel is niet bouwen’ is de betoging van Reimar ook om eerst studie te doen op het bestaande vastgoed. Vaak biedt dat goede oplossingen die financieel gezien ook in het voordeel uitvallen. Zo laat Reimar inspirerende voorbeelden zien, waaronder dat vooroorlogse portiekwoningen eenvoudig omgezet kunnen worden naar zorgwoningen.

Guido Anker is manager vastgoed bij ’s Heerenloo. Zij hebben een heel traject doorlopen voor het standaardiseren van hun huisvesting, dat geschikt is voor meerdere doelgroepen. Het ontwerp is daarmee ook doorontwikkeld in de enginering. Guido heeft ons meegenomen in het proces dat doorlopen is en de aanpassingen die doorgevoerd zijn in het concept. Vertrekpunt voor het ontwerp zijn de eisen vanuit de cliënt en de zorg. Uit studie blijkt dat de meeste vraag uitgaat naar studio wonen in een huishouden met 8 bewoners. Het concept is met name geschikt voor de intramurale huisvesting.

Jeannette Hoekstra, is eigenaar van Makelaardij Hoekstra & Hoekstra Vastgoedbeheer. Zij heeft samen met collega Gees Adema stilgestaan bij de ontwikkelingen die zij zien in de zorgmarkt. Door de krimp van de retail en kantorenmarkt zijn beleggers erg geïnteresseerd in zorgvastgoed. Opgaven in krimpgebieden zijn voor beleggers niet interessant. Het moet echt gaan om steden of grote kernen met een regiofunctie. In de markt zien zij ook een toenemende behoefte ontstaan aan woonvormen voor één- of tweepersoonshuishouding. In de ontwikkeling dient daar ook rekening mee gehouden te worden.

De volledige presentaties zijn voor leden terug te vinden achter de inlog van deze website.


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Piet Visser
22 okt 2020 13:29

Complimnet voor NVTG Regio Noord. Prima Webinar ! Goede lezingen, die aansloten bij de doelgroep Instellingsleden. Goed om ook in Corona tijd in het kennisnetwerk NVTG je contacten op deze manier te onderhouden.