Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Artificial Intelligence in de Zorg, what’s next?

Geplaatst op 16-08-2021  -  Categorie: Algemeen

We zitten momenteel in een zeer spannend tijdsgewricht, waarin de opmars van Artificial Intelligence (A.I.) ook in de Zorg flinke stappen maakt en de verwachting is dat dit de ziekenhuizen sterk zal gaan beïnvloeden. Deze innovatie zal de organisatie(vorm), de efficiency, de huisvesting enz. sterk doen veranderen.
Maar hoe spannend de toekomst ook mag worden, laat ik eerst trachten Artificial Intelligence (A.I.) te definiëren als vertrekpunt. Want wat is dat nu eigenlijk? In de letterlijke vertaling is het de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een zekere vorm van intelligentie vertoont. Intelligentie is echter al moeilijk te definiëren, laat staan wat dan kunstmatige intelligentie of Artifical Intelligence mag inhouden. Misschien moeten we A.I. niet zien als een aparte entiteit, maar als een verbinder tussen diverse disciplines, als een interdisciplinair vakgebied.

Maar wat betekent dit nu voor de Zorg?
Gaan we naar een toekomst met een “smart-hospital” waar de dokter zijn taken afgeeft aan een computer die de beslissingen neemt en waar de enige “levende wezens” de patiënten zijn die verpleegd worden door robots? Zo’n vaart zal het niet lopen, want daar spelen dan nog wel de nodige ethische vraagstukken. Laten we het eerst wat dichterbij in de tijd bekijken. Het “ziekenhuis van de toekomst”, het smart-hospital, is er eigenlijk al, ook al is het nog pril. Het zal vooral gebruik maken van IoT (Internet of Things). Daarmee wordt een enorme hoeveelheid data verzameld, geanalyseerd en verwerkt. Hierdoor is het dan mogelijk om met gebruik van Big data, Cloud services en Machine-learning het ziekenhuis in een transformatieproces te brengen, te laten groeien en te laten veranderen. Door het delen van al deze kennis en het onderling verbinden van systemen is het mogelijk om bijvoorbeeld sneller, goedkoper en betere diagnoses te verkrijgen.

Gezondheid is een groot goed, daar zijn we het allemaal wel over eens. In het ziekenhuis waar ik werk hebben wij ons nog voor de Corona-crisis een uitdagend en bijzonder doel gesteld, waarbij A.I. tenminste als ondersteunend gezien kan worden: “In 2025 geven de mensen in het adherentiegebied en omstreken hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer van Nederland”. Nieuwe technologie kan ons helpen om onze gezondheid te consolideren en te verbeteren, naast coaching, training en een gezonde levensstijl. Neem nu een smartwatch. Dat kent diverse opties om ons te ondersteunen in het monitoren van onze gezondheid en het coachen van ons gedrag. Zo is “zitten het nieuwe roken”, dus bewegen is het devies. Een stappenteller meet wat wij per tijdseenheid bewegen en geeft advies. Door het verzamelen van veel meetgegevens ontstaat een referentiekader en is het mogelijk de prestaties te interpreteren en te beoordelen: “hoe doe ik het in vergelijking met de rest?” Zo kom het tot een persoonlijk advies. Iets soortgelijks treedt op bij de interpretatie van medische beelden. Ook door hier veel gegevens te verzamelen die dan vervolgens geïnterpreteerd kunnen worden door algoritmen (rekenmodellen) komt een arts tot een advies. Moet de patiënt geopereerd worden of is er een alternatieve behandeling mogelijk? Zowel de resultaten van de stappenteller als de medische beelden zijn beide voorbeelden van A.I.; in beide gevallen worden er gegevens verzameld en doorgerekend tot een bruikbaar resultaat.

Ik voorzie dan ook een grote transformatie in de Zorg door de impact van A.I. op meerdere vlakken. De dokter zullen we behouden, al zal die een groot deel van het werk overgedragen hebben aan diverse technologieën om bijvoorbeeld nog beter te kunnen diagnosticeren, echter zonder zichzelf uit te sluiten. En met behulp van technologie helpen wij samen de Zorg vooruit.

Marcel Barendregt
Voorzitter NVTG.

Note van de redactie: Dit artikel wordt gepubliceerd in het vakblad van de NVDO.


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst