Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Agenda

Online

 

Item

18 juni 2020 | 17.00 uur tot en met 18.30 uur

 

Onderwerp

1.

Opening

2.

Ter nagedachtenis.

3.

Notulen van de algemene ledenvergadering 18 april 2019

4.

Mededelingen:

·       Jubilarissen NVTG (voor namen download agenda)

5.

Ingekomen post

6.

Jaarverslag van de secretaris

7.

Jaarverslag van de penningmeester:

·       7.a. Jaarverslag

·       7.b Balans 2019

·       7.c Exploitatierekening 2019

8.

Verslag van de kascommissie

9.

Benoeming kascommissie: (voor namen download agenda)

10.

Begroting 2020

11.

Bestuursverkiezing

·       Verkiesbaar: (voor namen download agenda)

·       Vacature portefeuille Opleiding / RTG register.

12.

Statusupdate

·       Activiteiten regio

·       Ledenwerving

·       PR en communicatie (website)

·       Internationale betrekkingen

·       Young NVTG

13.

Congres 2020

14.

Plaats en datum volgende ALV: 15 April 2021; Ampt van Nijkerk

15.

Sluiting