Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Agenda ALV 2023

1. Opening 

2. Mededelingen / ingekomen post 

3. Notulen ALV van 20 april 2022 

4. Informatie mbt leden 
a. Ter nagedachtenis
b. Jubilarissen
c. Ledenmutaties

5. Jaarverslag secretaris

6. Jaarverslag penningmeester 

7. Kascontrole 
a. Verslag kascontrole
b. Mutatie kascommissie

Aftredend: Jan Heijboer
Herbenoeming: Jan Oomkes, Alex Jansen
Nieuw lid:

8. Begroting 2023 

9. Bestuursverkiezing 
a. Aftredend en herkiesbaar: Paul Kolsters, regiovoorzitter Zuid
                                                  Mark van der Heijden, Young NVTG
b. Aantredend: Lucien Dop, regiovoorzitter Oost

10. Welke toekomst heeft de NVTG ? 

11. Plaats en datum volgende ALV 
a. Regulier, 3e woensdag in april. (17 april 2024)

12. Rondvraag en sluiting


Naam: agenda-alv-19-4  Download
Type: pdf
Grootte: 133 kB
 


Naam: 10-welke-toekomst-heeft-de-nvtg  Download
Type: pdf
Grootte: 174 kB
 


Naam: 3-notulen-alv-20apr-2022-concept  Download
Type: pdf
Grootte: 241 kB
 


Naam: 5-secretarieel-jaarverslag-2022  Download
Type: pdf
Grootte: 133 kB
 


Naam: 6-1-balans-nvtg  Download
Type: pdf
Grootte: 20 kB
 


Naam: 6-1-winst-verlies-nvtg  Download
Type: pdf
Grootte: 30 kB
 


Naam: 6-2-balans-stg-evenementen-nvtg  Download
Type: pdf
Grootte: 20 kB
 


Naam: 6-2-winst-verlies-stg-evenementen-nvtg  Download
Type: pdf
Grootte: 30 kB
 


Naam: 6-financieel-jaarverslag-2022  Download
Type: pdf
Grootte: 163 kB
 


Naam: nvtg-kascontrole-brief  Download
Type: pdf
Grootte: 108 kB
 


Naam: 8-begroting-2023  Download
Type: pdf
Grootte: 79 kB
 


Naam: Brief voor het bestuur  Download
Type: pdf
Grootte: 189 kB