NVTG - RSS Copyright (c) 2018, NVTG / nl Nieuwsberichten Sprekers Duurzaam Gebouwd Congres & jury Duurzaam Bouwen Awards bekend
Bekijk hier het volledige persbericht. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/sprekers-duurzaam-gebouwd-congres-jury-duurzaam-bouwen-awards-bekend/1
Kerstboodschap International Federation of Hospital Engineering https://www.nvtg.nl/nieuws/kerstboodschap-international-federation-of-hospital-engineering/1 Verslag Regio Oost bijeenkomst https://www.nvtg.nl/nieuws/verslag-regio-oost-bijeenkomst/1 NVTG Golf Event 2017 een groot succes https://www.nvtg.nl/nieuws/nvtg-golf-event-2017-een-groot-succes/1 IFHE Voorzitter Douwe Kiestra gekozen tot een van de 100 meest invloedrijke mensen in de gezondheidszorg wereldwijd https://www.nvtg.nl/nieuws/ifhe-voorzitter-douwe-kiestra-gekozen-tot-een-van-de-100-meest-invloedrijke-mensen-in-de-gezondheidszorg-wereldwijd/1 Terugblik regiobijeenkomst Regio West 7 september 2017 Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI) heeft de deelnemers van de regiobijeenkomst Regio West op 7 september 2017 gastvrij ontvangen. Vanaf 14.00 uur werd men verwelkomd met koffie en kon er direct van de gelegenheid gebruik worden gemaakt elkaar (nog) beter te leren kennen. Met een prachtige ”line-up” aan sprekers beloofde het een leerzame en boeiende middag te worden.

De middag werd gestart door Loek van Houten met een welkomstwoord en een toelichting op de activiteiten en thema’s die bij het bestuur spelen. Het bestuur is bezig om diverse zaken opnieuw tegen het licht te houden. Hierbij is input vanuit de leden zeer gewenst. Een kritische brief vanuit de kring is positief ontvangen en zal door Loek worden overgebracht richting het bestuur. Opbouwende kritiek helpt om de NVTG te verbeteren. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/terugblik-regiobijeenkomst-regio-west-7-september-2017/1
Faalkosten in de bouw door Jan Oomkes

]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/faalkosten-in-de-bouw/1
Lancering DACH Healthcare online kennisbank voor NVTG-leden https://www.nvtg.nl/nieuws/lancering-dach-healthcare-online-kennisbank-voor-nvtg-leden/1 Benchmark onderhoudskosten ziekenhuis 2017
De resultaten van de benchmark onderhoudskosten ziekenhuizen 2017 zijn bekend. Het is voor de 11e keer dat Quadrance deze benchmark organiseert. De resultaten geven een duidelijke trend aan. Er is sprake van een stabiele stijging van exploitatiekosten. Verder blijkt dat ziekenhuizen die sterk op hun procesinrichting inzetten, in de meetperiode financieel beter presteren. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/benchmark-onderhoudskosten-ziekenhuis-2017/1
NVTG Najaarscollege op 5 oktober a.s. wordt uitgesteld naar voorjaar 2018
Gezien het thema ‘Kwaliteit en Veiligheid’ (toch een specifiek zorgthema) en de introductie van het Register Technologie Gezondheidszorg (RTG) achten we voldoende participatie vanuit de NVTG-leden van zorginstellingen. Dit is een voorwaarde om een goede invulling te kunnen geven aan het NVTG Najaarscollege. Op dit moment is niet aan die voorwaarde voldaan en hebben we besloten om deze onderwerpen door te schuiven naar het NVTG Voorjaarscongres in april 2018. Het bestuur heeft begin oktober een beleidsmiddag ingelast waarin een actieplan geïnitieerd zal worden hoe we de NVTG-leden ook via de regio’s kunnen betrekken bij de implementatie van NVTG-beleid 2020.

We rekenen op uw begrip en hopen u – en dan met name ook de NVTG instellingsleden – op het NVTG Voorjaarscongres in april 2018 te kunnen begroeten.


Hartelijk groeten,

Names het bestuur
Piet Visser
Voorzitter NVTG ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/nvtg-najaarscollege-op-5-oktober-as-wordt-uitgesteld-naar-voorjaar-2018/1
Vier partijen bundelen hun krachten binnen de vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards De organisaties abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd bundelen hun krachten en introduceren de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards. Door de bestaande Duurzaam Bouwen Award, de Gouden Kikker en de WOCO25 te bundelen, ontstaat een groter podium voor deze prijzen. Daarnaast introduceren de vier partijen als nieuwe prijs de Circulaire Ring. De eerste uitreiking vindt plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres met het thema #VanGasLos op 1 februari 2018 in Het Cultuurgebouw Hoofddorp.

De Duurzaam Bouwen Awards kent vier categorieën, elke categorie is gefocust op één specifiek deel van de bouwkolom: ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/vier-partijen-bundelen-hun-krachten-binnen-de-vernieuwde/1
Submit your abstract for the IFHE Congress 2018! https://www.nvtg.nl/nieuws/submit-your-abstract-for-the-ifhe-congress-2018/1 5 BIM trends in de installatiebranche https://www.nvtg.nl/nieuws/5-bim-trends-in-de-installatiebranche/1 Laatste reguliere jaarverslag van de Stichting Werkgroep Infectie Preventie Jaarverslag WIP 2016

Op 20 december 2016 heeft het bestuur, na overleg met de besturen van de moederverenigingen van de WIP, besloten de activiteiten van de WIP af te bouwen en het opheffen van de Stichting voor te bereiden.

De voorafgaande ontwikkelingen en de overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid zijn door het bestuur in een uitgebreide brief aan de Minister van VWS beschreven welke in januari 2017 is verzonden en die in de bijlagen bij het jaarverslag is opgenomen.

Het verslag legt als altijd verantwoording af over de activiteiten van Bestuur, Regieraad, Expertgroepen en Bureau WIP. In de gegeven omstandigheden is het onvermijdelijk dat het nu volgende enigermate het karakter heeft van een ‘inventarisatie van de boedel’.
Rest ons als bestuur allen te bedanken die -door hun belangeloze inzet in een periode van vele jaren, als lid van een Expertgroep, van de Regieraad, van het bestuur of als medewerker van Bureau WIP, of vanuit organisaties waarmee de WIP heeft samengewerkt- het mogelijk hebben gemaakt WIP-richtlijnen te ontwikkelen en te reviseren die hun onmiskenbare bijdrage hebben geleverd aan de infectiepreventie in en buiten de zorginstellingen.
 
Vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting WIP,

Frank Leguijt,
Directie a.i. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/laatste-reguliere-jaarverslag-van-de-stichting-werkgroep-infectie-preventie/1
NVTG Magazine zoekt redactie: meld je aan! We streven er naar om met een eigen magazine een herkenbare en erkenbare identiteit te laten zien als vereniging en interessante artikelen te plaatsen die relevant zijn voor de professionals van zorginstellingen en in het bedrijfsleven die actief zijn in de technologie in de gezondheidszorg.

NVTG zoekt naar leden die een bijdrage aan de redactieraad willen geven. We zoeken specifiek naar leden die van nature nieuwsgierig zijn en een competentie hebben om opgedane kennis redelijk makkelijk schriftelijk te kunnen delen en mee willen helpen om artikelen tot stand te brengen. Nadrukkelijk dagen we ook Young-NVTG’ers uit om de uitdaging aan te gaan om zich persoonlijk te ontwikkelen door te leren en te ervaren wat de kracht is van communicatie, public relations en geschreven media om jouw boodschap efficiënt en effectief over te brengen naar je achterban. Je zult ontdekken hoe leuk het is als je weet hoe je dat effectief kan doen. Stuur een mail naar als je wilt meehelpen, voor vragen of suggesties kun je terecht bij Victor Pastoor van het NVTG bestuur. ]]>
https://www.nvtg.nl/nieuws/nvtg-magazine-zoekt-redactie-meld-je-aan!/1