Als NVTG-lid draag je bij aan betere zorg en maak je direct gebruik van:

  • Toegang tot een groot netwerk van technische professionals in de zorg
  • Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden 
  • Zakelijke kansen
Word nu ook lid!

Projecten en participaties

De NVTG is een unieke vereniging met een uniek vakgebied. Dat betekent echter niet dat de NVTG "op een eiland vertoeft". Als het voor de leden een meerwaarde oplevert zal de vereniging samenwerking zoeken met andere deskundige organisaties en met andere partijen participeren in projecten. Dat geldt op nationaal – en internationaal niveau.

De NVTG neemt deel in tal van uiteenlopende overlegorganen en projecten. Voorbeelden die de diversiteit van participaties onderstrepen zijn: Platform Duurzame Huisvesting, Legionella Platform, Criminaliteitspreventie (CCV) en de Werkgroep InfectiePreventie richtlijnen (WIP). In de diverse werkgroepen speelt de vereniging een actieve rol.

In Nederland werkt de NVTG nauw samen met organisaties als NEN, VCCN, VBOI, VZI, VCCN, maar ook met diverse (technische) universiteiten en hogescholen.

Internationale samenwerking

logo-ifhe

IFHE
De International Federation of Healthcare Engineering (IFHE) is de mondiale federatie van zusterorganisaties van de NVTG. De NVTG heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de Europese afdeling van de IFHE. In de visie van de NVTG krijgt Europese wet- en regelgeving steeds meer invloed in Nederland en is het daarom van belang om in Europees verband samen te werken. De IFHE Europe biedt daartoe goede mogelijkheden. Met tussenpozen van enkele jaren organiseert de IFHE Europe een European Congress for Healthcare Enigineering (ECHE).

De IFHE heeft de NVTG geselecteerd om in 2016 het wereldcongres te organiseren. Dit zal plaatsvinden in het World Forum in Den Haag.

VTDV

VTDV
Van oudsher heeft de NVTG een nauwe band met de VTDV, de Vlaamse vereniging voor facility management professionals in de zorgsector. De NVTG en VTDV organiseren regelmatig gezamenlijke activiteiten en bezoeken ook elkaars congressen en studiebijeenkomsten. Op bestuurlijk niveau is er overleg om zaken op elkaar af te stemmen. De NVTG en VTDV fungeerden in 2008 samen als gastheer voor het congres van IFHE Europe, dat in Goes plaatsvond.

DACH
De NVTG werkt nauw samen met de collega’s van de Duitstalige zusterorganisaties Fachverein Krankenhaustechnik (FKT), Österreichischer Verband Krankenhaustechniker (ÖVKT) en Ingenieur Hospital Schweiz (IHS). In deze landen beschikt de ziekenhuistechnicus over een bijzondere erkenning. Kennis delen op dat gebied is belangrijk. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld normeringen op het gebied van brandveiligheid. Er is regelmatig bestuurlijk overleg met deze organisaties om zaken op elkaar af te stemmen. \

IHEEM

IHEEM
Daarnaast werkt de NVTG samen met IHEEM: Institute of Healthcare Engineering & Estate Management.