Bestelformulier

Doormiddel van onderstaande formulier kunt u uw bestelling plaatsen voor de sponsormogelijkheden.

Voor sponsorpakketten en het internationale congres IFHE 2016 kunt u contact opnemen met Perry van de Graaf via .

U dient er zorg voor te dragen dat hier alle juiste gegevens vermeld staan die noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling van de factuur. Wanneer de gegevens niet juist zijn en leiden tot het aanpassen van de factuur dan zullen deze administratiekosten in rekening worden gebracht.

Keuze sponsormogelijkheden:

Media

Najaarsstudiedag

Sponsormogelijkheden voor het congres vindt plaats via het inschrijfformulier stands. Wanneer dit beshikbaar is wordt u daarover geinformeerd via de website.