Communicatie & PR

De NVTG is een uniek netwerk van facility professionals in de zorgsector. Communicatie is een belangrijk bindmiddel om dit netwerk in stand te houden en te verstevigen. De NVTG kent een breed pallet aan communicatiemiddelen. We noemen:

  • Website
  • Digitale nieuwsbrief
  • Social media

Een belangrijke rol op het gebied van public relations ziet de NVTG weggelegd in het bevorderen van inzicht dat (technisch) facilitaire voorzieningen en de medewerkers die hierbij betrokken zijn in sterke mate bepalend zijn voor de kwaliteit van de zorg. De mediaproducten van de NVTG worden uiteraard ook voor deze doelstelling gebruikt.

Website

De website biedt actuele informatie over activiteiten van de vereniging. De site kent intelligente zoekfuncties die een meerwaarde betekenen voor de bezoekers. De website integreert diverse functionaliteiten in de digitale media zoals tekst, beeld, geluid en video. Specifieke kennisdata is beschikbaar voor leden. Inschrijven voor congressen, studiedagen etc. gebeurt via de website.

Digitale nieuwsbrief

De NVTG brengt circa 10 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief communiceert de vereniging over actualiteiten die in (in)directe relatie staan tot de doelstellingen en waarden van de NVTG. De NVTG-nieuwsbrief wordt breed verspreid onder leden, zorgbestuurders, politici, overheidsinstellingen, bedrijven etc.. De realisering van de nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren.

Social media

De NVTG is actief met diverse social media zoals Twitter, Linkedin en Facebook. De doelstelling van de NVTG is om met de social media leden en relaties op een snelle en effectieve manier te informeren over diverse actuele onderwerpen.