Bestuur

Het bestuur van de NVTG bestaat uit 10 bestuursleden, waaronder de vier Regiovoorzitters (Noord, Oost, Zuid en West). Daarnaast kent de vereniging commissies en werkgroepen. De inbreng van leden die in hun vrije tijd actief zijn in de diverse besturen en werkgroepen illustreert dat de NVTG een vereniging is voor en door leden. Voorbeelden die onderstrepen dat deze manier van werken binnen de NVTG uitermate succesvol is zijn: het NVTG-congres en het NVTG Najaarscollege. Beide evenementen worden - zoals vele anderen - door kringbesturen in hun vrije tijd georganiseerd. Hierdoor is de NVTG telkens opnieuw in staat een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te leveren.

Voor ondersteunende taken bij de organisatie van congressen, studiedagen etc. wordt indien nodig gebruik gemaakt van externe deskundigen.

Van iedere bestuursvergadering worden er verslagen gemaakt, die in de nieuwsbrieven worden opgenomen.
Klik hier om de 'bestuurstafel verslagen' te lezen.

Bestuur