Bestuur

Het bestuur van de NVTG bestaat uit 12 bestuursleden, allen hebben een onbezoldigde functie binnen de vereniging. Ze vervullen hun taak vrijwillig maar niet vrijblijvend en zijn daardoor betrokken en nemen hun bestuursverantwoordelijkheid. Bestuursleden worden door de algemene leden vergadering (ALV) benoemd.

Voor ondersteunende taken bij de organisatie van congressen, studiedagen etc. wordt indien nodig gebruik gemaakt van externe deskundigen.

Van iedere bestuursvergadering worden er verslagen gemaakt, die in de nieuwsbrieven worden opgenomen.
Klik hier om de 'bestuurstafel verslagen' te lezen.

Bestuur

Backoffice

De NVTG Backoffice wordt ondersteund door Cantrijn uit Gorinchem.