Beleid 2020

beleid en missie

NVTG beleid 2020 - Herstructurering naar toekomstbestendige vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) ondersteunt professionals bij hun werkzaamheden ten dienste van het management van technische faciliteiten in de gezondheidszorg. Maar tijden veranderen en behoeften van NVTG-leden worden anders. Daarom herstructureert de NVTG zich naar een toekomstbestendige vereniging die toegevoegde waarde biedt voor haar leden en met het vizier op 2020. Activiteiten draaien nu en in de toekomst om drie pijlers: kennisdeling & blikverruiming, behartigen van collectieve belangen en het bieden van een platform voor netwerken.

NVTG is op weg naar 2020

Wat wil de NVTG in de komende jaren aan haar leden bieden, wat is onze merkidentiteit en ons merkimago?
Naar aanleiding van marktonderzoek in 2014 en diverse interactieve sessies in 2015 met een externe communicatieadviseur is aan NVTG een spiegel voorgehouden hoe enerzijds de markt en anderzijds de leden aankijken tegen de merkidentiteit (hoe de NVTG graag gezien wil worden) en het merkimago (hoe de NVTG in werkelijkheid gezien wordt). In deze discussie zijn het hoofdbestuur (HB), kringbesturen (HB-KB) en via een drietal Masterclasses een representatief aantal NVTG leden betrokken geweest. De gedane aanbevelingen zijn door het bestuur in nauwe afstemming met de kringbesturen uitgewerkt en vormen het nieuwe NVTG beleid 2020. NVTG heeft besloten tot een gedragen herstructurering van de vereniging die beter aansluit bij behoeften en meer platform biedt voor toegevoegde waarde van het lidmaatschap.

Klik hier om het gehele document 'NVTG Beleid 2020' in te zien.