Over NVTG

De vereniging bestaat uit leden die werkzaam zijn bij zorginstellingen als:

  • Ziekenhuizen
  • Ouderenzorginstellingen
  • Verpleeghuizen
  • Revalidatiecentra
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Woningcorporaties

De vereniging telt ook veel leden bij adviseurs, aannemers, installateurs en toeleveranciers die actief zijn binnen de gezondheidszorg.

Uiteenlopende activiteiten

De NVTG organiseert uiteenlopende activiteiten. Van regionale kringbijeenkomsten, studiedagen, cursussen tot het jaarlijkse tweedaagse congres. Tijdens deze bijeenkomsten ligt de focus op de themaís beheer en onderhoud, bouw en vastgoed management en facility management.

Netwerken

Netwerken is het samenbrengen van gelijkgestemde personen met een zelfde ambitie en belangen. Met meer dan 650 leden die allemaal werkzaam zijn in of voor de zorgsector, biedt de NVTG een uniek, omvangrijk netwerk waar u gebruik van kunt maken.

Het NVTG-netwerk bestaat al ruim 65 jaar en neemt nog altijd in belang toe.

Nationaal en internationaal

De NVTG is een zelfstandige beroepsvereninging die open staat voor alle vormen van samenwerking.
De NVTG kent samenwerkingsverbanden met verenigingen met vergelijkbare doelstellingen, beleidsbepalende instanties in de zorgsector en diverse universiteiten en hoge scholen.

Internationaal maakt de NVTG deel uit van de IFHE (international federation of health care engineering).
Doelstelling van de IFHE is ondermeer het slaan van bruggen tussen de eerste en de derde wereld, teneinde op wereldschaal kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg- voorzieningen, voor steeds grotere bevolkingsgroepen toegankelijk te maken.
Daarnaast is de belangrijkste doelstelling van de internationale congressen vanzelfsprekend kennis onder professionals uit te wisselen. Het ver reiken naar kennis elders kan zeer verrijkend zijn en ook voor de NVTG-er geldt het credo: think global, act local!

De NVTG is door de IFHE geselecteerd voor de organisatie van het wereldcongres in 2016.

Communicatie

De NVTG communiceert via haar website, een online - en gedrukte nieuwsbrief en het vakblad FMT Gezondheidszorg. Op de website staat altijd de laatste up-to-date informatie over de vereniging, de bijeenkomsten, opleidingen en dergelijke.

De gedrukte nieuwsbrief wordt tweemaandelijks verstrekt aan alle leden en het vakblad wordt maandelijks gratis verstrekt. In beiden wordt over de vereniging geschreven en in het vakblad staan artikelen die informatie geven over actuele zaken en inventieve technologieŽn.