Opleidingen

cursus en opleiding

Kennisdeling is een belangrijke doelstelling van de vereniging. De werkgroep NVTG Opleidingen speelt een belangrijke rol in het realiseren van deze doelstelling. Dat doet ze door het zelf en in samenwerking met andere deskundige partijen zoals scholingsinstituten een- of meerdaagse cursussen, masterclasses en studiedagen te organiseren. NVTG Opleidingen streeft ernaar om voortdurend in te spelen op actuele kennisbehoeften van leden. Hebt u een voorstel voor een opleidingsactiviteit? Neem dan gerust contact op met Nico van der Kuip.

De cursussen, opleidingen en bijeenkomsten zijn onderverdeeld in verschillende commissies.
 

CRKBO_Instelling

Klik hier voor de actuele scholingsagenda