Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

NVTG najaarscollege 2022 weer geslaagd

Het NVTG college 2022 in Nijkerk is wederom geslaagd, er waren circa 60 aanwezen. Vier professionele sprekers gaven een lezing over de trends en ontwikkelingen in technologie in de gezondheidszorg en het personeelstekort op de arbeidsmarkt. In deze epiloog kijken we er kort op terug en lees je wat je gemist hebt als je er niet bij kon zijn.

NVTG Bestuurslid Victor Pastoor als dagvoorzitter

De opening van het NVTG college werd traditiegetrouw gedaan door NVTG als gastheer, in deze vertegenwoordigd door onze voorzitter Marcel Barendregt van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na zijn hartelijk welkom werd de dagvoorzitter gelanceerd en betrad het podium. Net als vorig jaar was NVTG Bestuurslid Victor Pastoor voor deze moderator rol gevraagd. Hij nam ons in een korte presentatie mee met de trends en ontwikkelingen waar NVTG’ers zoal dagelijks tegen aan lopen en legde de link waarom we de vier sprekers hadden uitgenodigd die in het sprekersprogramma aangekondigd waren en lichtte tijdens de duiding van het sprekersprogramma toe wat we van de presentaties van deze sprekers mochten verwachten.

 

fmt-2022-06-foto-01-opening-high-res

Keynote spreker Peter Ros, toekomststrateeg

fmt-2022-06-foto-03a-peter-ros-intro fmt-2022-06-foto-03b-peter-ros-high-res

Toeksomststrateeg en ondernemer Peter Ros nam ons in zijn lezing mee over “De kansen bij schaarste” die ook draaide om de stelling “Let the world be beneficial for many, instead of profitable for some”. Hij kaartte drie thema’s aan als stof tot nadenken : Schaarste, Overvloed en Hoe nu verder.

 • Schaarste werd door hem gepositioneerd als de balans tussen gelimiteerde middelen en ongelimiteerde behoeften. De behoeften van de mens zijn in de laatste decennia exponentieel gestegen tov de behoeften van de mensheid eeuwen geleden. Maar “scarcity breeds creativity” haalde hij aan als citaat van Mike Stemple en schaarste biedt ook “focusdividend”, waarna hierover een nadere duiding volgde.
 • Overvloed werd geïntroduceerd met behulp van een mindmap over Tech & Trends, deze mindmap kun je nazien op https://peter-ros.nl/media. Deze mindmap geeft een beeld van de ontwikkelingen die gaande zijn en de dynamieken zoals hij die probeerde te vatten. Ook werden we geattendeerd op de Law of accelerating returns (Ray Kurzweil), zie ook https://www.kurzweilai.net/the-law-of-accelerating-returns, ofwel nieuwe technologie biedt bestaande apparaten veel meer mogelijkheden en hij kaartte Amaras Law aan: We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run. Zie ook https://virtualpsychcentre.com/amaras-law-false-expectations-about-technological-advances/
 • Hoe nu verder? Innovaties zijn vaak nieuwe combinaties van bestaande zaken, hiervan zijn diverse voorbeelden genoemd in zijn presentatie. Hij hield het publiek de stelling voor dat het ziekenhuis van de toekomst een netwerk is. Met gedecentraliseerde technologie, wearables, zorg robots, DNA sequentie met predictive healthcare, 3D printed prosthetics, 4D printed bodyparts, chip on organs, Data-driven preventie, gepersonaliseerde zorg, etc. Hij bepleitte dat voor Actie voor verandering een combinatie nodig is van Urgentie en Perspectief en dat werd ook toegelicht aan de hand van de Comfort-Crisis paradox, waarbij je in een cirkel beweegt van comfort, naar crisis, naar create naar consolidate en weer bij comfort aanbeland. Tot slot werd benadrukt dat als je anders kijkt naar zaken, dan je dan meer ziet, ofwel Connect Unusual Suspects. In zijn boek Warorde staat hier meer over uitgelegd.

Keynote spreker Prof dr ir. Andy van den Dobbelsteen van TU Delft

fmt-2022-06-foto-04a-andy-van-den-dobbelsteen-intro fmt-2022-06-foto-04b-andy-van-den-dobbelsteen-high-res

Professor Andy van den Dobbelsteen van de Technische Universiteit Delft had een zeer interessante lezing over “Zorg voor duurzame toekomst”, waar bij hij Duurzaam conform emeritus hoogleraar Jón Kristinsson definieerde als “alles wat toekomstige generaties willen erven, gebruiken en onderhouden”. Hij stelde dat de gebouwde omgeving van de toekomst aan vier voorwaarden moet voldoen :

 • Klimaatadaptief: we zullen gebouwen moeten gaan voorbereiden het klimaat in 2050, ofwel op klimaatrisico’s van extreem weer met windhozen, buien met extreem grote hagelstenen als golfballen en tennisballen, grotere kans op bosbranden, extreem warme temperaturen met hittestress in binnensteden, overstromingen van rivieren of opkomend grondwater, wateroverlast door regenbuien. Tevens werd het belang van meer groen en natuur terugbrengen in de gebouwde omgeving benadrukt
 • CO2-neutraal : emissieneutraal en volledig over op hernieuwbare energiebronnen. Hoe snel krijgen we de energietransitie op gang. Daarbij onderscheidt maken tussen elektriciteitstransitie en de warmtetransitie inclusief hybride oplossingen voor de tussentijd tot 2050. We zullen vraag naar elektriciteit en aanbod van duurzame bronnen beter op elkaar moeten stemmen, wellicht zijn daar accu’s bij nodig voor korte termijn opslag en waterstof voor middellange termijn opslag of E-fuels met koolwaterstoffen. Of we moeten gebouwen anders gaan ontwerpen met passive design en met ook verticale zonnepanelen op de gevel
 • Circulair : louter gebruik makend van circulaire materialen en producten. Hoe worden we onderdeel van de circulaire economie? Voorbeelden zijn besproken van circulair bouwen en circulair inkoopbeleid. Ook werd stilgestaan bij de CO2-emissies op basis van embodied carbon bij de ontwerpkeuzen voor bouwmaterialen.
 • Waarde toevoegend : bijdragend aan biodiversiteit, leefbaarheid, gezondheid, geluk.

Tot slot werd stilgestaan bij duurzame bedrijfsvoering: we moeten allemaal om, maar hoe doen we dat? Daarbij werd geduid hoe het vastgoed van TU Delft verduurzaamd wordt onder coördinatie van de vakgroep van Andy van den Dobbelsteen. We zullen in de toekomst zelf ook anders moeten gaan leven, het maken van de juiste keuzen om weloverwogen investeringen te doen speelt daarbij een grote rol

Keynote spreker Hans Borstlap, voormalig lid Raad van State

fmt-2022-06-foto-05a-hans-borstlap-intro fmt-2022-06-foto-05b-hans-borstlap-high-res

Hans Borstlap is een zeer ervaren bestuurder op verschillende ministeries en was in 2020 voorzitter van Commissie Borstlap die de werking van de arbeidsmarkt heeft onderzocht voor politiek Den Haag. Hij nam ons mee in hoeverre de regels die in Nederland gelden rondom het verrichten van werk nu en in de toekomst nog steeds leiden tot de gewenste resultaten. Soms worden in politiek Den Haag wel eens oplossingen verzonnen voor dingen die helemaal het probleem niet zijn.

In wat voor land willen wij werken? Hans kaartte een drietal aspecten aan in zijn lezing:

 • Regels rond arbeidsrecht zijn veelal afgestemd op de situatie uit het verleden ipv op het heden en de toekomst.
  Bijvoorbeeld veel wetgeving is afgestemd op personeel met een vast arbeidscontract. Maar tegenwoordig heeft 45% van de werkzame bevolking geen vast contract, maar is flexwerker of ZZP’er. Voor die doelgroep is de wetgeving dan nu niet goed geregeld. Bijvoorbeeld de onderwijswet stamt uit 1901 en schreef voor dat kinderen tussen hun 6e en 12e levensjaar naar school moesten. De huidige leerplichtwet schrijft voor tot het 16e Maar daarna moet je tot je 67e jaar werken voor je met pensioen mag. In 120 jaar is dus maar 4 jaar progressie geboekt in het vastleggen dat je jouw vaardigheden moet leren of bijhouden. En zo kun je je ook afvragen waarom iemand die nooit opleidingen of cursussen heeft gevolgd om zichzelf te bekwamen op zijn vakgebied dezelfde WW-uitkering krijgt bij werkloosheid ten opzichte van iemand die er met opleidingen en cursussen alles aan gedaan heeft om zichzelf geschikt te maken voor de arbeidsmarkt.
 • Voor arbeidsrecht heb je nu met 4 verschillende ministeries van doen, dat maakt het in Nederland ingewikkeld om iets voor elkaar te krijgen. Daarnaast zie je verkokering bij die vier ministeries, waardoor integrale oplossingen lastig worden. Waarom belasten we in Nederland arbeid heel hoog en bezit van kapitaal heel laag, terwijl we iedereen aan het werk hebben heel belangrijk vinden? Ook zie je dat in de beschouwing van arbeidsrecht lang niet altijd elkaars taal spreken, bijvoorbeeld een jurist en een econoom benaderen de materie vanuit verschillende standpunten.
 • Er is enorm gekort op Arbeidsbemiddeling, om werklozen weer aan het werk te helpen.
  Circa twee miljoen mensen zijn in Nederland laaggeletterd. Zij blijven al snel thuis op de bank zitten, terwijl ze eigenlijk wel willen en kunnen werken. Daarvoor is een duwtje in de rug nodig, daarvoor is arbeidsbemiddeling nodig. En let wel, dat kost maar een fractie van de totale overheidsbegroting als je daar focus op zou gaan leggen en het levert een positieve maatschappelijke kosten-baten analyse op, want het levert in alle opzichten en op alle fronten veel op als mensen weer aan de slag kunnen in het arbeidsproces en niet werkloos thuis hoeven te zitten.
  • Hoe moeten we nu verder. Daarvoor kaartte Hans Borstlap de drie W’s aan:

   • Wendbaar : je moet beweeglijk zijn als mens om van de ene naar de andere baan te durven overstappen
   • Weerbaarheid : je zult jezelf weerbaar moeten opstellen en je zult risico’s moeten durven nemen, anders blijf je ongewild zitten bij de werkgever waar je zat
   • Wederkerig : voor wat, hoort wat. Bijv mensen die bewust er een ongezonde levensstijl op na houden, maar die vervolgens wel gratis en onbegrensde gezondheidszorg vragen van de overheid.

   We constateren dat we twee hiaten hebben in onze arbeidsverzekeringen :

   • Arbeidsongeschiktheid : bijv 80% van de ZZP’ers heeft zichzelf hiervoor niet verzekerd en loopt dus risico.
    Het is toch merkwaardig dat iets wat je niet kan voorzien als individu (zoals arbeidsongeschiktheid), dat we dat in Nederland niet centraal willen regelen via wetgeving en nu maar aan het individu overlaten met alle gevolgen van dien.
   • Kennisveroudering : vraag naar kennis gaat zo snel tegenwoordig, behoud of optimalisatie van arbeidsproductiviteit is dan heel belangrijk. Kortom permanente educatie is belangrijk om bij te blijven.

   Tegenwoordig krijgen 5 miljoen Nederlanders een of andere toeslag van de overheid. Dat maakt het wel wat ingewikkeld. Zou het dan geen oplossing bieden om de lonen te verhogen en de toeslagen te reduceren?
   Er is nog veel te verbeteren in Nederland.

  Keynote spreker Peter Joosten, biohacker en toekomstonderzoeker

  fmt-2022-06-foto-06a-peter-joosten-intro fmt-2022-06-foto-06b-peter-joosten-high-res

  Peter Joosten is biohacker en toekomstonderzoeker. Biohacking is de symbiose van je lichaam met technologie. Zijn carriere als professional biohacker begon toen hij ging hardlopen en daarvoor als gadget een sporthorloge kocht met allerlei technische functionaliteiten zoals hartslag-monitoring en GPS-tracking, etc. Tegenwoordig wordt hij veel gevraagd om lezingen te geven over de supermens en zijn visie op de toekomst. Zouden technologische oplossingen de mens kunnen helpen om zichzelf te verbeteren? “Human augmentation is an interdisciplinary field that addresses methods, technologies and their applications for enhancing sensing, action and/or cognitive abilities of a human” zoals geciteerd wordt uit een onderzoek van Raisamo et al uit 2019 en gepubliceerd is in het International Journal of Human-Computer studies. Vervolgens laat Peter voorbeelden zien van bijvoorbeeld militairen die exoskelletons dragen, waardoor ze arbeid of bepaalde inspanningen veel langer vol houden. Of hij liet het voorbeeld zien van een blinde man die met een speciale bril met camera via een chip in zijn oog toch weer visuele signalen doorkrijgt naar de hersenen en weer beter kan functioneren.

  Biedt technologie in de toekomst de oplossingen voor de tekortkomingen van de mens? We komen een heel eind!

  Persoonlijk netwerken tijdens de lunch, koffiepauze en borrel en als afsluiting lekker eten met warm buffet

  Voorafgaand bij de lunch, tijdens de koffiepauze en na afloop bij het diner was er volop gelegenheid om te praten over de lezingen van het najaarscollege, elkaar weer even bij te praten over de gang van zaken op het werk en zeer zeker ook te genieten van een warm buffet van lekker en gevarieerd eten. Het NVTG college was weer geslaagd. De opkomst was enigszins vergelijkbaar met andere jaren, hoewel we wel een neerwaartse trend zien van het aantal deelnemers aan fysieke bijeenkomsten in de post-corona periode. De NVTG heeft met dit NVTG college geprobeerd de leden een zeer gevarieerd ensemble van relevante en professionele sprekers aan te bieden, we hebben daar ons nek voor uitgestoken. We zijn dan ook zeer verheugd om na afloop van veel deelnemers teruggekoppeld te krijgen dat zij het een zeer geslaagde middag vonden met een hoogwaardig sprekersprogramma met stuk voor stuk interessante lezingen.

  fmt-2022-06-foto-07-persoonlijk-netwerken-high-res

  De presentaties bekijk je via onderstaande knop.