Van de bestuurstafel 15-09-2016

Gepubliceerd op 30 september 2016

Tijdens de bestuursvergadering van 15 september jl. kwam een zorgelijk punt ter sprake. Een aantal leden, zowel instellings- als bedrijfsleden, heeft de contributie nog niet voldaan, ondanks de schriftelijke en telefonische herinneringen. Het kost de penningmeester, Piet Visser, veel tijd om de leden aan hun betalingsachterstand te herinneren, iets wat Piet in zijn vrije tijd doet. Het openstaande bedrag slinkt gestaag, maar beter zou zijn als de jaarlijkse contributiefacturen direct werden voldaan.

Op weg naar 2020

Voor het hoofdbestuur van de NVTG is de tijd van afscheid nemen aangebroken, want tijdens de Algemene ledenvergadering (6 oktober 2016) zal het nieuwe beleid worden vastgesteld. De NVTG zal dan officieel 'Op Weg Naar 2020' zijn. Na 6 oktober kent de vereniging geen hoofdbestuur (HB) en kringbesturen (KB) meer; zij wordt dan bestuurd door een bestuur, ondersteund door vier regiocommissies. Er zal nog wel ťťn keer een bijeenkomst van HB en KB worden gehouden, ter afsluiting van een belangrijke fase van onze vereniging. Het hoofdbestuur hoopt dat veel leden de ALV op 6 oktober zullen bezoeken; er is veel te melden en er zijn heel wat nieuwe bestuursleden om kennis mee te maken.

Intussen wordt ook al goed geanticipeerd op de toekomst. Er is alweer een congrescommissie gestart met de voorbereidingen voor het Voorjaarscongres 2017. Dit congres wordt gehouden op woensdag en donderdag 12 en 13 april 2017. Vanzelfsprekend wordt dit een 'congres nieuwe stijl'. In de komende maanden zal er meer informatie over het Voorjaarscongres verschijnen.

NVTG als gespreks- en samenwerkingspartner

De NVTG wordt steeds vaker gevraagd als gespreks- en samenwerkingspartner. In sommige gevallen past zoiets goed in een bepaalde bestuursportefeuille, maar voor specifieke onderwerpen zoekt het bestuur experts onder de leden. Deze personen die de NVTG extern vertegenwoordigen, worden jaarlijks uitgenodigd om bij te praten. In september jl. was dat Henk Postema, die de NVTG onder andere in het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) vertegenwoordigt. Het project Energiemonitoring bij ziekenhuizen dat ca. 1,5 jaar geleden van start ging, was een idee van Henk Postema. Ook voor de invoering van de Milieuthermometer als vervanger voor de EED‑keuring heeft hij ideeŽn. In de vergadering van september jl. werden er goede afspraken gemaakt voor meer samenwerking op dit vlak tussen NVTG en MPZ, waarbij onze vereniging vooral ondersteunend zal werken. Klik hier voor meer informatie over dit initiatief.