Van de bestuurstafel 20-10-2016

Gepubliceerd op 31 oktober 2016

Een nieuw gezelschap onder een nieuwe voorzitter; het NVTG-bestuur is begonnen. Er moeten nog wel 'losse eindjes' worden afgehecht, maar het hoofdbestuur van weleer bestaat niet meer. Voor u als lid is het misschien wel even een puzzel – wie is wie in de nieuwe samenstelling? We zetten het op een rijtje.

Samenstelling NVTG-bestuur

Piet Visser is voorzitter, Douwe Kiestra heeft het vicevoorzitterschap op zich genomen. De voorzitter wordt geflankeerd door Hennie van Pinxteren (secretaris) en Perry van de Graaf (penningmeester). Gert Ligtenberg, Hans Jansen en Loek van Houten vertegenwoordigen de regio’s en er lopen contacten met een kandidaat die regio Zuid gaat vertegenwoordigen.

Dan zijn er nog bijzondere bestuursportefeuilles. Renata Lubbelinkhof is portefeuillehouder Kwaliteitsregister gebleven; Victor Pastoor is portefeuillehouder Communicatie & Positionering geworden. De portefeuille Participatie zal door Jacqueline Hoogervorst, aspirant-bestuurslid, verder ontwikkeld worden. Zij onderhoudt de contacten met mensen die de NVTG extern vertegenwoordigen in commissies en werkgroepen. Het bestuur hoopt haar in de volgende ledenvergadering officieel voor benoeming te kunnen voordragen.

Met slechts één vacature is het bestuur van start gegaan – dat is beslist een goed begin.

Najaarsstudiedag 2016

Er werd kort teruggeblikt op de Najaarsstudiedag van 6 oktober. Er was goede belangstelling (85 deelnemers) voor het aantrekkelijke programma. De onderwerpen waren voor cure én care bijzonder interessant. De bijdragen van de sprekers zijn een dezer dagen te vinden op de NVTG-website.

De NVTG in transitie

Zoals al werd aangegeven, moeten er nog zaken worden afgerond; de vereniging heeft besloten over het nieuwe beleid en de nieuwe structuur – dat betekent echter niet dat zo'n nieuwe organisatie er direct staat. Het bestuur streeft naar een soepele overgang van kringen naar regio's, en wisselt daarover de komende tijd uitvoerig van gedachten.

Internationale samenwerking

Een paar jaar geleden heeft de NVTG zich aangesloten bij het samenwerkingsverband van Duitstalige landen, het DACH-overleg. De lettercombinatie stond aanvankelijk voor Duitsland (D), Oostenrijk (A) en Zwitserland (CH); met de Nederlanders erbij besloot men heel inventief om die H te lezen als 'Holland.'

In de bestuursvergadering van 20 oktober jl. sprak het bestuur met Joric Witlox. Hij vertegenwoordigt de NVTG in de Werkgroep Brandpreventie van DACH. Deze groep komt een paar keer per jaar bijeen. 'Een enthousiaste en gedreven groep,' vindt Witlox. Op het gebied van organisatie kan Nederland wel iets hebben aan de ervaringen van de andere landen, is zijn indruk, want men is er wat verder dan wij. Het bestuur veronderstelt dat de NVTG nog beter gebruik kan maken van de expertise van Witlox op het gebied van brandveiligheid. In dit verband wordt gedacht aan een landelijk platform zoals dat onder andere voor noodstroomvoorziening en duurzame huisvesting al bestaat, maar voor brandpreventie nog niet. 'Daar zou wel eens belangstelling voor kunnen zijn,' aldus Witlox.

Kwaliteitsregister

In juni 2017 moet het kwaliteitsregister 'open,' aldus portefeuillehouder Renata Lubbelinkhof, maar zij voegt daaraan toe dat er nog veel werk te doen is. Er moet een registratiecommissie worden gevormd, een aparte website komen en een beeldmerk worden ontworpen – een kleine greep uit wat er nog moet gebeuren. In het eerste halfjaar van 2017 worden in alle regio's roadshows gepland. Dat worden heel belangrijke voorlichtingsbijeenkomsten, waarvoor grote opkomst noodzakelijk is. Houdt u dus allen het programma van uw regio goed in de gaten!