Van de bestuurstafel 20-04-2017

Gepubliceerd op 20 april 2017

Arbeidsinspectie

Het bestuur heeft vernomen dat de Arbeidsinspectie bezig is met een controleronde, betreft beleid opslag gevaarlijke stoffen en het beleid inzake veiligheidswaarden. Dit geven wij u graag door, zodat u zich enigszins kunt voorbereiden op het bezoek. We adviseren u om de aanwezigheid van alle relevante veiligheidsbladen nog even na te lopen!

Aankondiging excursie in september a.s.

Op 12 september a.s. organiseert Foamglass een werkbezoek aan de Universiteit van Leuven, inclusief bedrijfsbezoek. Dit is een activiteit van de NVTG en de Belgische VTDV samen. NVTG-leden kunnen zich ervoor aanmelden via de NVTG-website. De samenwerking met de VTDV heeft de aandacht van het bestuur; ook hierover zal tijdens de Beleidsdag worden doorgepraat.

Beleidsdag NVTG-bestuur

Beleid 2020 komt goed van de grond, dat kwam tijdens de laatst gehouden ledenvergadering (21 april jl.) al ter sprake. Om eens goed de tijd te kunnen nemen voor bijzondere onderwerpen, heeft het bestuur een Beleidsdag gepland. Tijdens die dag zal worden doorgepraat over internationale samenwerking, ledenwerving, de stand van zaken van het NVTG-Magazine en de voortgang van het kwaliteitsregister RTG. Er zal uitvoerig worden teruggekeken op het verloop van het eerste congres 'nieuwe stijl' en er wordt vooruitgeblikt op de jaarcyclus 2017/2018. Zoals u merkt, leunt uw bestuur niet achterover.

Korte terugblik op het congres

Het bestuur is van plan om de standhouders op de Bedrijvenmarkt op korte termijn te vragen naar hun bevindingen, om verbeterpunten te verzamelen. Alle punten ter verbetering, ook met betrekking tot de organisatie en inhoud van het lezingenprogramma, krijgen een plaats in een nieuw samen te stellen congreshandboek, waarmee de NVTG weer vele jaren verder kan werken.

De opkomst van instellingsleden is cruciaal is voor een succesvol congres Ė daar is iedereen het over eens. De doelstelling om minstens 1/3 deel van de instellingsleden als deelnemer te hebben, zou een goede doelstelling zijn voor de komende jaren, vindt het bestuur.