Van de bestuurstafel 19-01-2017

Gepubliceerd op 9 februari 2017

Eerste Regiobijeenkomst

De allereerste regiobijeenkomst is geweest! Op 18 januari 2017 bezochten 65 bezoekers de activiteit in Regio Oost. We sturen op een soepele integratie met leden van de voormalige Kring Centrum met Kring Oost, daarom zullen enkelen van hen worden gevraagd om zitting te nemen in de Regiocommissie Oost.

Ziekenhuisgroep Twente kreeg de Bronzen Milieuthermometer uitgereikt Ė een feestelijk moment. Feestelijk was ook de officiŽle ondertekening van het samenwerkingsconvenant tussen het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) en de NVTG. De focus van onze vereniging ligt de komende tijd sterk op de samenwerking met het MPZ en op de Greendeal Zorg. Minder energie zal er worden gestoken in het Platform Duurzame Huisvesting; daaraan zal de NVTG geen actieve bijdragen meer leveren en er ook niet meer financieel aan bijdragen.

Nieuwe opzet congressen

Het bestuur is begonnen met de uitrol van de nieuwe congresopzet conform het beleid 2020, waarbij onze activiteiten nadrukkelijk onze missie, visie en doel versterken. Regio Oost heeft de Call for Papers gelanceerd en inmiddels stromen de abstracts van kandidaat-sprekers binnen. Onlangs is de deadline voor indiening opgerekt op verzoek van enkele marktpartijen. We verbinden de twee jaarlijkse congressen in het najaar en het voorjaar met elkaar en we maken gebruik van een actueel jaarthema. In de tussengelegen periode faciliteren we de Regiobijeenkomsten met een nadere (deel)uitwerking van dat jaarthema. In het voorjaarscongres brengen we facetten van het jaarthema uit het vorige congres en uit de diverse Regiobijeenkomsten weer bij elkaar. Regio Noord is gestart met de organisatie van de twee congressen in het najaar 2017 in combinatie met het voorjaar 2018. De eerste voorbereidingen worden inmiddels getroffen.

Lancering NVTG-Magazine

Tot nu toe waren leden gewend dat het blad FMT op de mat plofte. In de loop van dit jaar ontvangen zij in plaats daarvan viermaal per jaar NVTG-magazine Ė een eigen productie. Het bestuur is er trots op en hoopt het tijdens het Voorjaarscongres 2017 te kunnen lanceren.