Van de bestuurstafel 17-11-2016

Gepubliceerd op 7 december 2016

Tijdens de bestuursvergadering van november 2016 mocht het bestuur opnieuw een nieuw aspirant-bestuurslid verwelkomen. Jacqueline Hoogervorst gaat zich de komende tijd inwerken in de portefeuille Participatie. Het bestuur hoopt haar komend voorjaar tijdens de ledenvergadering ter definitieve benoeming te kunnen voordragen.

Portefeuille Participatie

We hebben ervoor gekozen om met ingang van 2017 de NVTG beter herkenbaar in de markt te zetten in een eigen NVTG magazine dat per kwartaal zal verschijnen. Door het NVTG Magazine verwachten we dat de leden een meer specifiek NVTG-karakter in het magazine kunnen terugzien, voor de eigen positionering en een betere behartiging van de belangen van onze leden. Omdat FMT Gezondheidszorg een groot abonnementen- en relatiebestand heeft, bleek het niet mogelijk/wenselijk de bestaande formule aan te passen naar het gewenste specifieke NVTG-karakter. In de nieuwe opzet zal de NVTG geen deel meer uitmaken van FMT, dat betekent dat in de beeldvorming FMT niet meer het vaste communicatiepodium is voor de NVTG. De NVTG heeft het collectieve abonnement op FMT per 31 december 2016 beëindigd. Binnenkort zullen we de NVTG leden nader informeren over de opzet van het NVTG magazine.

Laatste vacature

Er is nu nog één vacante zetel, maar niet lang meer. Frans Blom zal er in aanvang als aspirant-bestuurslid op plaatsnemen in zijn functie van regiovoorzitter Zuid. Het bestuur hoopt ook hem in het voorjaar ter definitieve benoeming te kunnen voordragen. 'Met de komst van Frans Blom zal het bestuur van de NVTG compleet zijn', constateert de voorzitter verheugd.

Register Technologie Gezondheidszorg

Zoals u in de vorige Bestuurstafel (20-10-2016) al werd gemeld, wordt er hard aan getrokken om het kwaliteitsregister in juni 2017 operationeel te hebben. Jammer genoeg is er na de presentatie in de ALV van 6 oktober jl. bij sommigen een onjuiste perceptie ontstaan. De indruk bestond dat kwaliteitsregistratie aan het NVTG-lidmaatschap gekoppeld is, maar dat is niet het geval. Leden worden geenszins verplicht om zich in te schrijven. Naast leden van de NVTG kunnen ook niet-leden deelnemen, maar uitsluitend NVTG-leden komen in aanmerking voor korting; leden zijn dus simpelweg voordeliger uit.

Portefeuillehouder Renata Lubbelinkhof heeft al veel tijd besteed aan voorlichting, en zal daar in 2017 mee doorgaan. In het eerste kwartaal van 2017 houdt zij een serie roadshows, begeleid door een heldere marketingcampagne. Dat worden belangrijke bijeenkomsten, houdt uw regioprogramma goed in de gaten!

Het bestuur heeft de registratienormen uitvoerig bediscussieerd en van enige kritische kanttekeningen voorzien. Vervolgens werd aandacht besteed aan de gewenste samenstelling van de nog te vormen registratiecommissie en aan de eisen die aan leden van die commissie gesteld gaan worden. Het accreditatiereglement werd besproken en op een enkele kleinigheid na akkoord bevonden. Na de verwerking van de details kan het Register Technologie Gezondheidszorg worden beschouwd als 'goedgekeurd door het bestuur van de NVTG' en is het traject weer een stap verder gebracht.

Congressen nieuwe stijl

In het kader van de ontwikkeling van de nieuwe structuur van de vereniging hebben de landelijke bijeenkomsten, Jaarcongres en Najaarsstudiedag, ook 'een likje verf' gekregen. Er zijn voortaan twee ééndaagse congressen per jaar: het Voorjaarscongres en het Najaarscongres.

Tijdens het Najaarscongres wordt er een thema gelanceerd en toegelicht. Rond dat thema organiseren de regio's gedurende het winterseizoen hun regiobijeenkomsten. Het Voorjaarscongres van het jaar daarop staat opnieuw in het teken van hetzelfde thema, de regio's delen dan hun opbrengsten met de deelnemers. Hiermee ontstaat een jaarcyclus die steeds van Najaarscongres tot en met Voorjaarscongres duurt. De organisatie van beide congressen komt in handen van één regio, zodoende organiseert elke regio eenmaal per vier jaar twee congressen.

Van de organiserende regio wordt verwacht dat zij de sprekersprogramma's samenstelt passend bij het jaarthema. Het NVTG-bestuur is verantwoordelijk voor het reserveren van de congreslocatie, organisatie van de bedrijvenmarkt, sponsorwerving, kortom alles wat bij de logistieke organisatie van een congres hoort. De organiserende regio levert dus eigenlijk geen 'congrescommissie' meer, maar een 'themacommissie'.

Het Voorjaarscongres 2017 vindt precies in de transitieperiode plaats op donderdag 13 april 2017, dit wordt dan ook in grote lijnen nog opgezet volgens het beproefde recept. Op de avond vóór de congresdag wordt er een netwerk-event tussen de stands van de bedrijvenmarkt gehouden. Op de congresdag zelf is er een sprekersprogramma. Daarvoor is een call for papers uitgezet, onder andere via LinkedIn en Twitter. Verzoek aan u allen: wilt u deze oproep zo breed mogelijk in uw eigen netwerken verspreiden?

Internationale betrekkingen

In de bestuursvergadering van november 2016 deed Douwe Kiestra kort verslag van zijn bezoek aan Zuid-Amerika; hij is immers voorzitter van de IFHE (International Federation of Hospital Engineering). De gezondheidszorg is in dat deel van de wereld nauwelijks georganiseerd. Ziekenhuizen zijn slecht voorzien en slecht beveiligd; tot Kiestra's verbazing kon zijn (grote) gezelschap dat een werkbezoek aan een ziekenhuis bracht, zó doorlopen tot in de operatiekamers. Men heeft er grote problemen met hygiëne. Er liggen grote uitdagingen in Zuid-Amerika voor IFHE, vindt Kiestra – daar is nog veel werk te doen.

In vervolg op hetgeen in de vorige bestuursvergadering ter sprake kwam over DACH, het samenwerkingsverband van Duitstalige verenigingen waarbij Nederland zich heeft aangesloten, licht Kiestra toe dat het DACH-bestuur jaarlijks vergadert in één van de aangesloten landen. Eenmaal per vier jaar is Nederland gastheer. Tussentijds vergadert men regelmatig via Skype.

Het bestuur is voornemens om de leden regelmatig te informeren over internationale ontwikkelingen en over de contacten van de NVTG met buitenlandse zusterverenigingen.