Van de bestuurstafel 17-05-2018

Gepubliceerd op 31 mei 2018

In memoriam Leo van Namen

Eind april 2018 ontving het NVTG bestuur het overlijdensbericht van oud-voorzitter Leo van Namen. We hebben onze leden direct van op de hoogte gesteld via een extra editie van de nieuwsbrief. Leo was vele jaren bestuursvoorzitter van onze vereniging en twee jaar voorzitter van de Europese afdeling van IFHE, bovendien was hij NVTG erelid. Het bericht werd ook via IFHE bekend gemaakt, want ook in internationaal verband heeft Leo veel betekend voor de ontwikkeling van ons vak. Douwe Kiestra, nu voorzitter van IFHE, ontving daar uit alle hoeken van de wereld veel meelevende reacties op.

Regiobijeenkomsten

In de maand mei zijn enkele goedbezochte NVTG bijeenkomsten in de regioís gehouden. Het eerste NVTG College vond plaats op 8 mei 2018 bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. In NVTG regio Oost was op 16 mei een bijeenkomst over IoT (Internet of things) en ionisatie luchtbehandelingskasten. 'Knowing You Better,' een door de regio West ontwikkelde activiteit, vond plaats in West op 23 mei 2018. Tot slot was er op 24 mei een speciale regiobijeenkomst in Zuid met name voor medewerkers uit cure-instellingen .Nu we richting zomervakantie gaan, zijn er de nodige 'zomerborrels' te verwachten. Hou daarvoor de agenda op de NVTG-website goed in de gaten.

Young NVTG

Het bestuur waardeert de initiatieven om Young NVTG weer onder de aandacht te brengen, de afdeling voor jonge technische professionals in de zorgorganiseert weer diverse activiteiten. Jongeren tot 40 jaar kunnen de vereniging goed helpen met het benaderen van de nieuwe doelgroep studenten, bijvoorbeeld in samenwerking met ons bijzondere lid Prof.dr.ir. Masi Mohammadi. Dit biedt, zo verwacht het bestuur, ook kansen op het verstevigen van contacten met onderwijsinstellingen.

Ledenwerving

Namens het bestuur zet portefeuillehouder Douwe Kiestra stevig in op ledenwerving. Veel leden van de NVTG zijn zeer ervaren en de gemiddelde leeftijd van het ledenbestand van de NVTG laat blijken dat veel leden al decennia lang hun beroep uitoefenen. Uiteindelijk gaat iedereen een keer met pensioen, zelfs onze huidige voorzitter. Het vertrek van ervaren mensen met vaak langdurige betrokkenheid willen we tijdig weer compenseren door de aanwas van nieuwe leden en bij voorkeur jongere leden. Zij brengen nieuwe kennis in en nieuwe ideeŽn en dat heeft een vereniging die kennisverbinding hoog in het vaandel heeft staan hard nodig. Enkele jaren geleden heeft er een ledenwervingsactie gelopen die onder andere succesvol was dankzij een aardige attentie voor zowel het nieuwe lid als voor het lid dat hem of haar aanbracht. Het bestuur wil verkennen hoe een gadget kan bijdragen aan het verlagen van de drempel voor het aanwerven van nieuwe leden. We staan open voor leuke suggesties voor geschikte gadgets. Reageer via het mailadres van backoffice@nvtg.nl.

Organisatie congres

De vernieuwing van onze congresorganisatie die ongeveer twee jaar geleden werd ingezet, blijft aandacht nodig hebben. Het bestuur evalueert en stelt bij, ook na het Voorjaarscongres eerder dit jaar. Er wordt nu al nagedacht over de 'editie 2019,' waarvoor natuurlijk goed gebruik wordt gemaakt van de opgedane ervaringen.