Van de bestuurstafel 17-05-2017

Gepubliceerd op 17 mei 2017

Afscheid van twee bestuursleden

Wie zitting neemt in het bestuur van een vrijwilligersorganisatie, doet dat onbezoldigd Ė de bestuursleden van de NVTG ook. Naast hun werk investeren zij tijd in de vereniging; bestuurswerk pleegt niet zelden een flinke aanslag op de agenda. In de bestuursvergadering van mei jl. gaven twee bestuursleden aan dat het verenigingswerk niet meer in te passen is.

Renata Lubbelinkhof, die vele jaren deel uitmaakte van het bestuur en de motor was achter het kwaliteitsregister RTG (Register Technologie Gezondheidszorg) kan haar bestuursfunctie niet langer combineren met haar baan bij Linde Gas.

Gert Ligtenberg volgt sinds enige tijd, naast zijn dagelijkse werk, een HBO-studie Hogere Veiligheidskunde.
'We willen aandacht geven aan ons werk en onze studie, maar ook een goed bestuurder zijn,' gaven beiden aan. 'Door de werkdruk van onze studie en onze baan, kunnen wij niet die tijd geven aan het besturen van de NVTG die een vereniging als NVTG nodig heeft. Daarom is het beter dat iemand anders het stokje van ons overneemt.' Het NVTG-bestuur onthief Renata en Gert in mei jl. dan ook eervol van hun taken. 'Een aderlating voor het bestuur en een verlies voor de vereniging,' stelde voorzitter Piet Visser, 'en voor Renata is het bijzonder jammer dat zij het RTG nu aan iemand anders moet overdragen.'

Het NVTG-bestuur is in gesprek om geschikte opvolgers van Gert en Renata te kunnen benoemen. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Beleidsdag

Het beleid 'Op weg naar 2020' is goed op stoom gekomen; het is dus tijd om wat puntjes op de i te gaan zetten. Half juni reserveert het bestuur anderhalve dag om over de verschillende zaken goed door te praten en eens te kijken naar de eerste ervaringen met alle nieuwe richtlijnen. Dan wordt ook het eerste congres 'nieuwe stijl' uitvoerig geŽvalueerd. Het bestuur heeft daar van verschillende leden al inbreng voor ontvangen; met al deze ervaringen naast elkaar moet het mogelijk zijn om de congressen 2017/2018 nog beter vorm te geven.