Van de bestuurstafel 16-02-2017

Gepubliceerd op 16 februari 2017

Register Technologie Gezondheidszorg

De afgelopen tijd werden de nodige formaliteiten rond het NVTG Register Technologie Gezondheidszorg geregeld: het NVTG-bestuur stelde de registratienormen vast en bepaalde hoe registratiecommissie – die toeziet op naleving van die normen – moet worden samengesteld. Ook het accreditatiereglement – dat een indicatie geeft van scholing en van de waarde die daaraan wordt toegekend – is klaar. Het werk gaat nu een tijdje achter de schermen verder; er moet een aparte website worden gebouwd en de aanbodzijde van het register moet worden gevuld met cursussen en opleidingen.

Bestuurslid Renata Lubbelinkhof verwacht dat het Register Technologie Gezondheidszorg in de loop van dit jaar officieel van start kan gaan, maar voor het zover is zal zij alle regio's nog bezoeken om het register te demonstreren en waar nodig toe te lichten. Daarna komt er voor haar een eind aan een drukke periode van onderzoek en (veel) overleg. Het NVTG-bestuur is heel blij met zo'n bevlogen vrijwilliger in haar midden; het is niet onopgemerkt gebleven dat Renata vele uren in de vereniging heeft geďnvesteerd.

Website aangepast

Hebt u al gezien dat de NVTG-website de nieuwe regio-indeling vermeldt? In een handig overzicht kunt u aan de hand van uw postcode opzoeken bij welke regio u ook alweer hoort. Elke regio krijgt een eigen pagina op de verenigingswebsite. Het bestuur is van plan om de regio-webmasters uit te nodigen voor een korte training, zodat iedere regio de eigen pagina up-to-date kan houden.

Internationale betrekkingen

Zoals u wellicht weet doet de NVTG mee in het overleg van Duitstalige landen – het DACH-overleg. De D staat voor Duitsland en de A voor Oostenrijk. CH stond aanvankelijk voor Zwitserland, maar het creatieve overleggroepje heeft besloten dat de laatste letter net zo goed voor Holland kan staan. Onder regie van het DACH-overleg is er een masteropleiding ontwikkeld die misschien wel heel goed past in het NVTG Register Technologie Gezondheidszorg; dit wordt nader onderzocht.

Het bestuur is van plan om zich de komende tijd wat meer te verdiepen in de internationale betrekkingen van onze vereniging. Met onze Belgische zustervereniging VTDV hebben wij al vele jaren heel goede contacten, maar er bestaan veel meer beroepsverenigingen onder de Europese koepel van de IFHE. 'Het is voor de ontwikkeling van ons vakgebied heel belangrijk om de uitstekende indruk die Nederland tijdens IFHE 2016 heeft gemaakt, te consolideren', vindt Douwe Kiestra (bestuurslid internationale betrekkingen).

Voorjaarscongres 2017... En dan?

Op donderdag 13 april a.s. vindt het eerste NVTG-congres 'nieuwe stijl' plaats. Het bestuur hoopt u daar in groten getale te ontmoeten! 'Kennis is macht, kennis delen is kracht' – dat is het thema. De organisatie is in handen van regio Oost.

Regio Noord is begonnen met de voorbereiding van de congrescyclus 2017/2018. Het Najaarscongres wordt gehouden op 5 oktober a.s., locatie is Ampt van Nijkerk. Het Voorjaarscongres (april 2018) zal 'ergens in de regio' plaatsvinden. Noteert u vooral de datum alvast, want het wordt interessant, zoals u van de NVTG gewend bent. Bij de themakeuze en bij de samenstelling van het programma worden studenten van hogescholen in de noordelijke provincies betrokken; rekent u in het najaar dus op veel aanstormend talent!