Terugblik regiobijeenkomst Regio West 7 september 2017

Gepubliceerd op 13 oktober 2017
Terugblik regiobijeenkomst Regio West 7 september 2017

Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI) heeft de deelnemers van de regiobijeenkomst Regio West op 7 september 2017 gastvrij ontvangen. Vanaf 14.00 uur werd men verwelkomd met koffie en kon er direct van de gelegenheid gebruik worden gemaakt elkaar (nog) beter te leren kennen. Met een prachtige ”line-up” aan sprekers beloofde het een leerzame en boeiende middag te worden.

De middag werd gestart door Loek van Houten met een welkomstwoord en een toelichting op de activiteiten en thema’s die bij het bestuur spelen. Het bestuur is bezig om diverse zaken opnieuw tegen het licht te houden. Hierbij is input vanuit de leden zeer gewenst. Een kritische brief vanuit de kring is positief ontvangen en zal door Loek worden overgebracht richting het bestuur. Opbouwende kritiek helpt om de NVTG te verbeteren.

George van Vliet

George van Vliet

Dat de NVTG een boeiend en waardevol kennisnetwerk is, blijkt wel uit het lidmaatschap van George. Hij is al 25 jaar een meelevend en actief lid van onze vereniging. Na de mooie woorden van waardering door Loek, nam George kort het woord. Zijn boodschap was dat een vereniging alleen kan bestaan wanneer iedereen actief en betrokken is. George, hartelijk dank voor de afgelopen 25 jaar en we hopen dat je nog lang bij onze vereniging betrokken zult blijven!

Designer Drugs

Na deze inleidingen is gestart met het sprekersprogramma. De aftrap was voor de heer Frans Opdam, hij nam ons mee in de wereld van persoonlijke medicatie. In de huidige tijd is de mens in staat om de medicatie af te stemmen op ziektebeelden

Designer Drugs

gecombineerd met persoonlijk DNA. Door de aard van de ziekte en het persoonlijk profiel te combineren is men in staat een effectief medicijn te ontwerpen met een minimaal effect aan bijwerkingen. Deze kostbare “designer drugs” zijn ook een onderwerp van gesprek in de betaalbaarheid van de zorg. Echter met de huidige technologie komen we steeds verder in het bestrijden van ziekten en verbetering van kwaliteit van leven.

Het wagenpark van Antoni van Leeuwenhoek (NKI)

Het wagenpark van Antoni van Leeuwenhoek (NKI)

Bij de tweede spreekster, mevrouw Anke van Mourik, krijgen we inzicht in de wereld van de radiologie. Op een heldere manier vertelt zij over de principes van de radiologie. Ondersteund door een filmpje zijn de verschillende technieken en het bestralen uitgelegd. Zij vertelde vol trots over “het wagenpark” van het NKI en de mogelijkheden. Er is heel veel moderne apparatuur beschikbaar binnen het NKI om behandelingen uit te voeren. De radiologieafdeling is een belangrijke schakel in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Het muizenhuis

Het muizenhuis

Een andere schakel binnen het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis is bij veel mensen onbekend of iets waar men niet direct bij stil staat. In het onderzoek naar kanker wordt gebruik gemaakt van muizen. De reden dat er voor muizen is gekozen is dat het DNA van de muis die van de mens het dichtste benaderd. Er zijn ook andere dieren die qua DNA dicht bij de mens staan, echter uit praktische overwegingen is de muis het aangewezen proefdier. In het proefdierengebouw (het muizenhuis) zijn 35 verzorgers continu bezig om de 25.000 muizen te verzorgen. De muizen worden onder de meest optimale omstandigheden gehuisvest. Dit betekent dat ook de huisvesting aan strenge eisen moet voldoen. Denk hierbij aan klimaateisen en veiligheidsmaatregelen. Zo is het gebouw uitgevoerd met een “dubbele” gevel. Een zeer interessante bijdrage aan de middag van de heer Henri van Luenen.

Vooruitgang van de technologie

Vooruitgang van de technologie

De vierde spreker, de heer Theo Ruers, neemt ons mee in de vooruitgang van de technologie in relatie tot de gezondheidszorg. Opereren met de meest geavanceerde technieken. Een voorbeeld hiervan is om 3D-modellen te combineren met ‘live’ operatiebeeld. Hierdoor kunnen complexe ingrepen nauwkeuriger en veiliger worden uitgevoerd. Met het invoeren van nieuwe technologie en het verbeteren ervan is het ook mogelijk een grotere efficiëntie te bereiken, waardoor de zorg weer goedkoper kan worden. Een boeiende bijdrage met de boodschap dat techniek ons kan helpen in de gezondheidszorg.

Netwerken

De middag is afgesloten met een netwerkborrel waarbij over de verschillende onderwerpen nog eens gediscussieerd kon worden. Het was een zeer leerzame middag voor iedereen die aanwezig was. Wij zullen deze bijeenkomsten blijven organiseren en hopen dat steeds meer geïnteresseerden hieraan zullen deelnemen.