Terugblik Regiobijeenkomst Noord 14 juni 2017

Gepubliceerd op 29 juni 2017

Hans Jansen verwelkomt de vele aanwezigen in het theater van Stichting Phusis, een eigenzinnige instelling die een combinatie van wonen en zorg biedt.

Stichting Phusis

Vijftien jaar geleden richtten drie collega's, toen werkzaam bij Boeijenoord (nu: Vanboeijen in Assen) Stichting Phusis op. De zorg voor mensen met een beperking kwam in die tijd nogal negatief in het nieuws door berichten over vastgeketende patiŽnten. Voor Bart de Bruin en zijn collega's was dat een van de aanleidingen om het anders te gaan doen. Tot dan toe was het gebruikelijk om patiŽnten te benaderen en behandelen vanuit hun beperking en hun gedragsproblemen; de drie wilden liever werken volgens de dialogische methode, die gericht is op ontwikkeling en die patiŽnten liever ziet als mensen met verlangen en perspectief.

Er leven in Nederland ongeveer 25.000 jongeren op straat. De aanpak is probleemgestuurd, 'er is geld beschikbaar voor de bestrijding van het probleem.' Volgens De Bruin houdt dit het systeem van het veroorzaken van problemen juist in stand. Professionals worden opgeleid om problemen te herkennen, wat de relatie tussen cliŽnt en professional ongelijkwaardig maakt. 'In het algemeen zijn wij in Nederland van mening dat opvoeden achter de voordeur dient te gebeuren,' aldus De Bruin, 'maar die is dicht.'

Stichting Phusis stuurt niet op problemen maar op verlangen en perspectief. Wonen en zorg worden gescheiden gehouden; dit betekent dat woonkosten niet uit het zorgbudget worden betaald. De stichting biedt ongeveer honderd jongeren een plek op locaties in Drenthe en Friesland met een jaarbudget van Ä 4 miljoen. Wonen bij Phusis betekent: werken voor de kost. Daar heeft de stichting verschillende mogelijkheden voor, zoals een boerderij, een meubelfabriek, een scheepswerf en enkele natuurbeheerprojecten. De opbrengst, onder andere biologisch natuurvlees, wordt verkocht en door het hele land geleverd.

De stichting maakt voortdurend crossovers tussen zorg, cultuur, de markt en de overheid. In samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen doet TNO onderzoek naar het businessmodel van Stichting Phusis.

Bert de Bruin (Phusis) met een inspirerend verhaal over het gedachtegoed van Phusis

Accreditatie en registratie Ė het Register Technologie Gezondheidszorg (RTG)

Bestuurslid Renata Lubbelinkhof praat de aanwezigen bij over de ontwikkelingen rond het RTG.

Er zijn al landen waar men de health care facility manager kent, een beroep waaraan een officiŽle opleiding voorafgaat. In Nederland kennen wij zo'n specifieke opleiding niet, maar de NVTG ziet toch graag een professionele standaard en kwaliteitsborging van de bijbehorende deskundigheidsbevordering. Daarmee wordt het begrip permanent education in de vereniging geÔntroduceerd. Een heel scala aan beroepsverenigingen kent al zo'n kwaliteitsregister.

Met een kwaliteitsregistratie onderscheidt men zich als professional. Het geeft een werkgever een goed beeld van de kennis en kunde van een (nieuwe) werknemer, en bovendien geeft het aan dat een geregistreerde professional aanspreekbaar is op zijn of haar professionaliteit. Een register maakt het voor aanbieders van opleidingen mogelijk om scholing op maat aan te bieden.

Het register beschrijft de diploma's en de werkervaring van een persoon op het moment van registratie.
Vervolgens kunnen geregistreerden gedurende drie jaar werken aan de opbouw van een portfolio, waarmee zij accreditatiepunten ten behoeve van herregistratie verzamelen. Punten worden gehaald bij geaccrediteerde opleidingen; de NVTG nodigt hen uit om een aantrekkelijk aanbod te doen. De NVTG heeft zelf ook een CRKBO-gecertificeerd aanbod (Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs); dat wordt in het register ondergebracht. Ook met het bijwonen van studiedagen en congressen halen de deelnemers punten.

De NVTG biedt het RTG aan in samenwerking met PE-online. De vereniging is zelf geen opleider, maar facilitator van het kwaliteitsregister. Zo'n register past uitstekend bij het nieuwe Convenant Medische Technologie, dat heeft de (nu demissionaire) minister van VWS, mevrouw Schippers, bevestigd tijdens het NVTG/IFHE-congres in Den Haag in 2016. Zij onderschrijft het belang van goed opgeleid (technisch) personeel in de zorg.

Het bestuur verwacht dat het register tijdens het Najaarscongres (5 oktober a.s.) officieel van start kan gaan. Inschrijving is zeker niet verplicht voor leden van de NVTG, maar de vereniging biedt hen de eerste registratieperiode (3 jaar) wel kosteloos aan. Niet-leden moeten daarvoor betalen. Geregistreerden krijgen een registratiepas, waarop het commitment staat vermeld: 'Als professional binnen de technologie van de gezondheidszorg zet ik mij in voor een veilige en gezonde omgeving voor cliŽnten en bezoekers van zorginstellingen. Ik zal de kennis van mijzelf en anderen bevorderen en zo mijn bekwaamheid actueel houden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen. Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal mijn beroep in ere houden.'

NVTG-congressen 'nieuwe stijl'

In het kader van het beleid 'Op weg naar 2020' werkt de NVTG aan vernieuwing en verbetering. Deze nieuwe koers vraagt om een nieuwe, meer professionele opzet Ė om de exposanten op de beursvloer tevreden te houden, maar ook om instellingsleden opnieuw voor de inhoud te interesseren. Daar past een nieuwe opzet van congressen bij. Er worden voortaan twee congressen per jaar georganiseerd, in het najaar en in het voorjaar. In plaats van twee dagen, zoals voorheen gebruikelijk, duurt een congres voortaan ťťn dag.

Regio Noord zal de eerste congrescyclus 'nieuwe stijl' organiseren, te beginnen met het Najaarscongres (5 oktober a.s.). Men zoekt daarvoor nieuwe werkvormen, in de hoop vooral de belangstelling van instellingsleden te wekken. Ter voorbereiding heeft de regio samenwerking gezocht met een paar Friese onderwijsinstellingen; studenten en begeleiders presenteren vanmiddag hun visie op samenwerking met het technische werkveld in de zorg.

O3 Leeuwarden is een werk-leerbedrijf dat gerund wordt door studenten, onder andere van ROC Friese Poort. Frisian Design Factory is een initiatief van de NHL Hogeschool. FryskLab, 'het mobiele bibliotheeklab' van de Bibliotheekservice Frysl‚n, is er ook. De NVTG wil ten behoeve van de congrescyclus 2017-2018 graag gebruik maken van de kennis en kunde die deze partijen hebben vergaard. Samenwerking met het onderwijs wordt gezien als een goede eerste stap om verder te komen als serieus te nemen vereniging van professionals. Bewustwording en enthousiasme, dat wil Regio Noord bij de leden brengen.

Vandaag staat een eerste kennismaking op het programma; in een 'carrousel' volgen de deelnemers vier workshops rond het onderwerp healthy ageing.

Aan de slag in carrousel van vier groepen die van onderwerp wisselen

1. Led-verlichting voor ouderen Ė Berry Visser, ROC Friese Poort

Voor zijn afstudeerproject, een vernieuwend idee voor het toepassen van LED-verlichting in de ouderenzorg, kreeg Berry Visser de LC Award 2016. Met behulp van het nieuwe automatiseringssysteem KNX en gekleurde LED-strips wordt een dag-nachtritme nagebootst; dit kan bijvoorbeeld worden ingezet bij AlzheimerpatiŽnten. Elk tijdstip van de dag wordt door een bepaalde kleurintensiteit gemarkeerd. Ouderen die niet vaak buiten komen, krijgen dan toch iets mee van het verloop van de dag: de dag begint met zacht licht (de zon komt op). Tot het middaguur neemt de lichtintensiteit toe, daarna neemt ze weer af. Het licht is overdag blauw, want onderzoek heeft aangetoond dat dit de aanmaak van cortisol bevordert. 'Daar word je wakker van,' legt Visser uit, 'om die reden wordt het ouderen afgeraden om tot laat in de avond tv te kijken.' Ook jongeren zijn gevoelig voor dat effect; wie tot diep in de nacht met de smartphone in de weer is, slaapt niet goed. Als de avond vordert, verloopt de lichtkleur naar rood, want dat is goed voor de aanmaak van melatonine (waar je slaperig van wordt).

Door middel van proeven heeft Visser vastgesteld dat deze vorm van 'lichttherapie' AlzheimerpatiŽnten goed doet: zij waren actiever overdag en vertoonden een stabieler ritme van slapen en waken.

Hoe werkt een Challenge van Friese Poort; voorbeeld gepresenteerd door voormalig student Berry Visser (Strukton)

2. Frisian Design Factory - Robin de Boer, NHL Hogeschool

De methodes die de studenten leren toepassen bij het oplossen van organisatievraagstukken zijn ook geschikt voor de NVTG, vindt Robin de Boer; bij hem staat een korte kennismaking met een van die methodes op het programma. Het vraagstuk gaat over de vergrijzing van de samenleving. Mensen worden ouder en krijgen dus vaker met ouderdomskwalen te maken. Ouderen willen echter ook graag vitaal blijven, en daar komt bij dat de overheid wil dat zij langer zelfstandig blijven wonen.

De beantwoording van de vraag wordt in vier fases opgeknipt: (1) welke behoeften hebben ouderen in de toekomst? (2) Hoe kan daaraan worden voldaan? ŗ In dit specifieke geval gaat het om het noteren van zoveel mogelijk oplossingen die leden van de NVTG zouden kunnen bieden. (3) Clusteren van alle ideeŽn en (4) keuze van het beste idee of de beste oplossingsrichting.

3. Frysklab - Aan Kootstra en Bertus Douwes

In het mobiele lab draait het eveneens om de aanpak van knelpunten en problemen. Hoe gaan wij dit oplossen, hoe zetten wij onze oplossing in de markt en waarom is dit het beste idee? De probleemdefinitie komt van de opdrachtgever, maar het is belangrijk Ė en ook de bedoeling Ė dat de 'laboranten' (studenten en scholieren) daar hun eigen visie op vormen. FryskLab wil hen uitdagen om out of the box te denken, want zo kom je tot meerwaarde. Tijdens de eerste verkenningen, die een dag duren, is de opdrachtgever aanwezig om tussentijds input te geven en eventueel te kunnen bijsturen. De beste ideeŽn van de dag worden vervolgens in tien weken nader uitgewerkt tot werkende prototypes. Gedurende het traject leren de deelnemers het een en ander over ondernemerschap en netwerken, maar zij doen ook materiaalkennis op en ervaring op het gebied van marketing en verkoop.

De resultaten worden genoteerd

4. Healthy Ageing - Frank Burkels, Programmamananager ROC Friese Poort

De zorg is volop in beweging; er is een ontwikkeling gaande van 'het bieden van zorg en oplossingen' naar 'preventie.' Dit begint langzamerhand een plek te krijgen, ook bij grote zorgorganisaties. Het onderwijs volgt op enige afstand. Helaas worden MBO-studenten vandaag deels opgeleid voor de vakken van gisteren, stelt Burkels, onderwijsorganisaties zijn dan ook op zoek naar vernieuwing. Een van de middelen daarvoor is het platform Healthy Ageing; een innovatie- en praktijkplatform waar zorginnovatie en technologie bijeen komen. Zes grote Friese zorgorganisaties hebben het omarmd, evenals enkele onderwijsinstellingen. Drie commerciŽle partners hebben zich erbij aangesloten; zij hebben zich gecommitteerd voor vier jaar (Synnovate, Coolminds en Philips Drachten).

Zorginstellingen extramuraliseren, betoogt Burkels, want instellingen maken gaandeweg steeds minder gebruik van gebouwen. Hij voorziet die ontwikkeling in het onderwijs ook: onderwijs zal steeds meer plaatsvinden in de praktijk onder invloed van vergrijzing, ontgroening, decentralisaties, bezuinigingen en mismatches op de arbeidsmarkt.

Als thema voor het platform is Healthy Ageing gekozen omdat dit goed past bij het op een andere manier naar zorg kijken. In Groningen is men daar al langer mee bezig dan in Friesland en Drenthe. De focus ligt op gezond ouder worden (voeding, leefstijl en mentaal actief blijven), zelfstandig blijven wonen en zelfredzaam blijven (technologie is dan niet meer gecentraliseerd in een instelling, maar verspreid over een groter gebied). Het platform functioneert als het ware als 'ecosysteem' dat slechts zeer beperkt wordt gestuurd. Er worden wel randvoorwaarden gecreŽerd, maar geen stuurgroepen, projectgroepen en zo meer. Dit levert mooie initiatieven op, variŽrend van domoticaprojecten tot toepassing van virtual reality in de zorg. In alle gevallen staat echter de ondersteuning van de transitie van de zorg centraal.

Dit is een goed begin, vindt Burkels, maar ook cliŽntenorganisaties zouden aangehaakt moeten worden, en zorgverzekeraars. Er is nog een wereld te winnen!