Terugblik NVTG-college 21 juni

Gepubliceerd op 4 juli 2018

Op 21 juni 2018 was dit college waar leden uit de cure en bedrijven aan hebben deelgenomen. De bijeenkomst had vele elementen in zich van kennis delen en kennisverrijking. Aan de hand van een inleidende presentatie door Meditain hebben we met elkaar gesproken over:

- Gebouw gebonden installaties in relatie tot het convenant,
- Wat valt er wel en niet onder het convenant,
- Waar houdt het op?
- Is er interactie tussen gebouw en apparatuur en wordt dit meegenomen in een PRI (pre Risico Inventarisatie)

We hebben met elkaar vastgesteld dat er zeker een relatie is tussen gebouw, installaties en apparatuur en dat bij toepassing van medische technologie dit meegenomen dient te worden in het aanschafdossier als ook gedurende de gehele levensduur. Inderdaad zien wij een verbreding van de focus op medische hulpmiddelen naar complete benadering vanuit de definitie van medische technologie (incl. de gebouw gebonden installaties). Onze verwachting is dat wet- en regelgeving hierop gaat inspelen, dus bijvoorbeeld in een toekomstige versie van een convenant.

Verder is uitvoerig gediscussieerd over het aanbrengen van keuringsstickers en de toegevoegde waarde hiervan. Een gezamenlijk beeld is dat zonder sticker veel aantoonbaar is en dat we eigenlijk allemaal met behulp van een onderhoudsbeheersysteem de status van onderhoud en andere zaken kunnen rapporteren.

Als laatste is aan de orde geweest dat protocollen die gemaakt zijn voor medische technologie om te vormen zijn naar protocollen van niet medische apparatuur als ook installaties en gebouw.

Het was een interessante en interactieve ochtend waarin de kernwaarden van de NVTG goed tot zijn recht kwamen.