Terugblik 1e NVTG-college ‘de zin en onzin van benchmarking’ in Meander Medische Centrum op 8 mei jl.

Gepubliceerd op 14 mei 2018
Terugblik 1e NVTG-college ‘de zin en onzin van benchmarking’ in Meander Medische Centrum op 8 mei jl.

Ondanks dat de opkomst wat tegenviel, was het NVTG-college op 8 mei jl. volgens de aanwezigen zeker succesvol te noemen. Door de kleine setting werd er een interactieve sessie neergezet, waarin zowel onderling als met Patrick Lammers van Quadrance veel direct contact was.

Op volstrekt wetenschappelijke wijze hebben de deelnemers aan kunnen tonen dat appels en peren wel degelijk te vergelijken zijn. Patrick Lammers toonde middels een spel aan (zie foto), dat de benchmark goed vergelijkbare cijfers en kwaliteitskenmerken op kan leveren, mits deze wel in de juiste context geplaatst wordt. Het meedoen aan een dergelijke benchmark blijkt voor de meeste deelnemers een goede handreiking om met bestuurders de discussie aan te kunnen gaan rondom kosten, kwaliteit en te maken keuzes in vastgoed en techniek. In het algemeen kan zelfs gesteld worden dat juist een focus op kwaliteit aantoonbaar tot lagere kosten leidt.

Patrick Lammers nam de deelnemers ook mee in het gedachtengoed van Quadrance rondom het openstellen, zeg maar een soort van Wikipedia, van hun enorme bestanden met gegevens rondom bestekken en kosten onderhoud, aanbesteding en inmiddels ook ATB's. Het al duidelijk merkbare tekort aan technici leidt naast hogere kosten ook tot een andere noodzaak n.l. het beter delen van informatie. De algemene constatering dat veel gebruikers elke keer weer opnieuw het wiel uitvinden maakt het beter delen van informatie des te meer noodzakelijk. Door het openstellen van hun kennisdatabase, middels een abonnementsvorm, verwacht Quadrance naast het aanbieden van state of the art informatie, ook aannemers/installateurs, adviseurs en gebruikers te verleiden tot verdere verbetering/innovatie. Voor de verdere ontwikkeling is dan wel nodig dat niet alleen informatie opgehaald wordt maar ook gebracht wordt.

Door de deelnemers van het NVTG-college werd de NVTG in de rol als kennisverbinder genoemd als mogelijke supporter en mogelijk deelnemer van een dergelijke aanpak van Quadrance.