NVTG-college op 8 mei 2018 over Zin en onzin van benchmarking in Meander Medisch Centrum Amersfoort

Gepubliceerd op 14 mei 2018
NVTG-college op 8 mei 2018 over Zin en onzin van benchmarking in Meander Medisch Centrum Amersfoort

Het eerste NVTG college was naar de mening van aanwezigen in een kleine setting een goede werkwijze. Er kon zo heel direct en interactief met gastheer Patrick Lammers van Quadrance kennis gedeeld worden.

Op wetenschappelijke wijze hebben de aanwezigen kunnen aantonen dat appels en peren goed te vergelijken zijn. Dit spelletje, zie de foto, was de opstap van Patrick Lammers om aan te tonen dat de benchmark , mits in de juiste context geplaatst, goed vergelijkbare cijfers en kwaliteitskenmerken op kan leveren.

Het meedoen aan een dergelijke benchmark blijkt voor de meeste deelnemers een goede handreiking om met bestuurders de discussie aan te kunnen gaan rondom kosten, kwaliteit en te maken keuzes in vastgoed en techniek. In het algemeen kan zelfs gesteld worden dat juist een focus op kwaliteit aantoonbaar tot lagere kosten leidt. Patrick Lammers nam ons ook mee in het gedachtengoed van Quadrance rondom het openstellen, zeg maar een soort van Wikipedia, van hun enorme bestanden met gegevens rondom bestekken en kosten onderhoud, aanbesteding en inmiddels ook Algemeen Technische Bepalingen (ATB's).

Het al duidelijk merkbare tekort aan technici leidt naast hogere kosten ook tot een andere noodzaak n.l. het beter delen van informatie. De algemene constatering dat veel gebruikers elke keer weer opnieuw het wiel uitvinden maakt het beter delen van informatie des te meer noodzakelijk. Door het middels abonnement openstellen verwacht Quadrance, naast het aanbieden van state of the art informatie, ook aannemers/installateurs, adviseurs en gebruikers te verleiden tot verdere verbetering/innovatie. Voor de verdere ontwikkeling is dan wel nodig dat niet alleen informatie opgehaald wordt maar ook gebracht wordt. Door de deelnemers van het NVTG-college werd de rol van NVTG in kennisverbinder genoemd als mogelijke supporter en mogelijk deelnemer van een dergelijke aanpak van Quadrance.