Symposium over Luchtbeheersing in Operatiekamers

Gepubliceerd op 25 april 2019

Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) organiseert op 16 mei 2019 een symposium over Luchtbeheersing in Operatiekamers. Locatie is: Van der Valk Hotel in Veenendaal.
Doel van het symposium is om vanuit de domeinen techniek, microbiologie en menselijk gedrag kennis te maken met de CONCEPT richtlijn luchtbehandeling operatiekamers en behandelkamers. Vanuit de domeinen techniek, microbiologie en menselijk gedrag proberen wij deze dag antwoord te vinden op de vraag hoe wij de POWI’s kunnen reduceren tot een aanvaardbaar niveau:

  • Wat is gewijzigd ten opzichte van de richtlijn 2014 en het addendum?
  • Wat betekent de concept richtlijn voor de praktijk?
  • Aan welke criteria moeten de operatiekamers en behandelkamers voldoen?
  • Hoe wordt de luchtkwaliteit geborgd?
  • Wat betekent de concept richtlijn voor de VCCN RL7 en de RL8?

De aanleiding tot het opstellen van een nieuwe concept richtlijn “Luchtbehandeling in operatiekamers” is de onduidelijkheid die de bestaande WIP-richtlijn veroorzaakt. De actuele WIP richtlijn “WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1” stamt uit 2014. In 2016 is een addendum verschenen waar niet alle wetenschappelijke verenigingen achter staan. De huidige WIP-richtlijn bevat veel technische aanbevelingen en laat ruimte voor verschillende interpretaties. Het streven is om te komen tot een richtlijn die met name gericht is op klinische aspecten en die voor alle ingrepen in alle operatie- en behandelkamers geldt. Het doel op een operatiekamer moet risicobeheersing zijn. Hoe groot is het effect van het luchtbehandelingssysteem ten opzichte van het geheel van factoren die invloed hebben op het infectierisico (o.a. gedrag, opvolgtrouw van infectiepreventie protocollen, temperatuur).
Inschrijven kan nog steeds via www.infectiepreventieopleidingen.nl/lbok19. Ook staat hier het volledige sprekersprogramma vermeld.