Subsidiemogelijkheden energiebesparing zorglocaties

Gepubliceerd op 12 juli 2018

Er komt een tijdelijke subsidieregeling voor zorginstellingen die willen verduurzamen. De aanvraagtermijn is kort, van 16 juli tot 31 augustus 2018, en aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als u deze subsidiekans wilt benutten, dan is het verstandig om op korte termijn te handelen.

Het doel van EDZ 2018
De nieuwe regeling heet EDZ 2018, wat staat voor Energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen. De naam spreekt voor zich, het doel is stimulering van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie bij bestaand zorgvastgoed. Het budget voor de regeling bedraagt 4,7 miljoen euro.

Wie kan er subsidie ontvangen?
De subsidieaanvraag staat open voor zorginstellingen die zijn toegelaten volgens de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

Wat komt in aanmerking voor subsidie?
Er zijn verschillende maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie. De volledige lijst staat op onze site, de belangrijkste maatregelen zijn:

- LED-verlichting, binnen en buiten en buissysteem
- warmteterugwinning (uit douchewater of uit lucht)
- een warmtepomp, voor verwarming en/of warm tapwater
- isolatie van wand, vloer of dak
- het vervangen van glas (incl. aanpassing kozijn)
- duurzame energieopwekking door zonnepanelen, een zonnecollectorsysteem of een biomassaketel

Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 15% van de investeringskosten van de subsidiabele maatregelen. Hierbij geldt een minimum van Ä 10.000,- per aanvraag en een maximum van Ä 100.000,- per zorginstelling.

Daarnaast is het mogelijk om een aanvullende subsidie te verkrijgen voor het aanvragen van een gebouwkeurmerk, zoals BREEAM of GPR. Hiervoor geldt een standaardbedrag van Ä5.000,- per zorginstelling.

Wat is er nodig voor een aanvraag?
Er moet een offerte van de werkzaamheden worden bijgesloten bij de aanvraag. Deze offerte moet de werkzaamheden laten zien met een prijsopgave. We zijn de vormvereisten van een offerte nog aan het uitzoeken. Tevens moet een De-minimis verklaring worden aangeleverd (conform het indieningsformulier). We kunnen nog niet bij de aanvraagmodule. Het is dus mogelijk dat er aanvullende vragen worden gesteld.

Waar moet u op letten?
De aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden:
Het gaat om maatregelen in bestaand zorgvastgoed
De offerte hiervoor is niet ouder dan 1 maart 2018
De werkzaamheden zijn voor 1 januari 2019 uitgevoerd en betaald.

Interesse? Reageer snel. De aanvraagdatum is 16 juli a.s.
Als u of een opdrachtgever bezig is met of plannen heeft om te verduurzamen, dan kan deze regeling extra voordeel opleveren. Zoals hierboven al aangegeven, houdt wel rekening met de korte termijn waarop de regeling van kracht is. We verwachten dat het budget snel wordt overvraagd. Om succesvol te zijn moet een aanvraag indien mogelijk direct op 16 juli worden gemeld. Het is immers wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Neem contact op voor nadere informatie met van Draeckeburgh. Zij staan klaar om u verder te helpen, zodat de aanvraag goed onderbouwd en tijdig kan worden ingediend. Hun telefoonnummer is (030) 228 92 40.

draeckeburg