Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
nvtg-gebouwen
 
 

Regio Noord kijkt terug op de bijeenkomst van 24 maart 2022 over vastgoedinvesteringen

Geplaatst op 05-04-2022  -  Categorie: Regio Noord

‘Hoe houden wij vastgoedinvesteringen nog betaalbaar binnen de zorg?’ Deze vraag stond centraal in de themabijeenkomst van de Regio Noord op 24 maart 2022.  

Zorginstellingen zien allerlei vastgoed-vraagstukken op zich afkomen die gericht zijn op het door en/of herontwikkeling van locaties en onderhoud van bestaand vastgoed. De tarieven (DBC’s, WMO, WLZ) waarmee de investeringen betaald moeten worden staan steeds meer onder druk. Dit terwijl de bouwkosten door inflatie en toenemende kwaliteit alleen maar stijgen. Sturing op opgaven die op ons afkomen wordt daarmee steeds essentiëler. Een aantal vooruitstrevende inleiders hebben hun visie, ervaringen en goede voorbeelden gedeeld in een fysiek bijeenkomst.

afbeelding1 3

Ronald van de Meer is programmamanager vastgoed bij Zorggroep Alliade. Voor vastgoedontwikkelingen hanteert deze zorggroep een concept waarbij de beukmaat gebaseerd is op een starterswoning. Binnen deze beukmaat kan zowel studio wonen als ook het wonen in appartementen worden ondergebracht. Het concept is toegepast bij verschillende ontwikkelingen; op instellingsterrein De Wissel als ook op verschillende plekken in de provincie Friesland. Door telkens het concept en bijbehorende programma te evalueren met de zorg krijg je een optimale toepassing van een gestandaardiseerde werkwijze.

afbeelding2 2

De volgende presentatie werd verzorgd door Patrick Lammers, algemeen directeur Qur+ & Quadrance. Patrick gaf een aantal waarneembare trend en ontwikkelingen aan die de uitdaging voor onderhoudsvraagstukken nog eens benadrukken. De voortschrijdende ontwikkeling in zorgtechnologie vraagt ook de nodige kennis voor het onderhoud en aanpassing. Expertise die in de toekomst maar moeilijk verkrijgbaar is. Terecht wordt de vraag gesteld of wij niet terug moeten naar de eenvoud; te vaak worden technologische oplossingen gebruikt omdat het kan, niet omdat het onvermijdelijk is.  Eenvoud waar het kan, complex als het moet.

afbeelding3

Peter Woerdeman is senioradviseur wonen en zorg bij HevoFame. Peter pleit bij ontwikkelingsvraagstukken voor een integrale aanpak. Daarbij vormt het dagelijks patroon en behoeften van de cliënt of cliëntgroepen als vertrekpunt. Dat kan vertaald worden in persona beschrijvingen. De ontwikkeling in wonen en zorg is namelijk dusdanig dat wij van systeemdenken over moeten gaan naar de leefwereld van de cliënt. Aan de persona beschrijvingen kunnen vervolgens functionele en technische programma’s voor vastgoedopgaven gekoppeld worden. Peter liet aan de hand van een voorbeeld zien hoe deze werkwijze zich vertaald heeft in een vraagstuk voor nieuwbouw dan wel renovatie.

afbeelding4

De laatste inleider was Rob Hoogeveen. Rob is manager vastgoed bij woning corporatie Actium. In hun organisatie is ook steeds meer aandacht voor huurders met toenemende zorgvragen. Niet dat zij de zorg willen overnemen maar wel een signalerende functie willen hebben. Servicemonteurs worden  hier bijvoorbeeld ook in getraind. Voor de vernieuwingsopgave heeft Actium samen met vier andere corporaties een bouwstroom opgezet. Op basis van standaardisatie streeft men ernaar om ontwikkelingen sneller te doorlopen en via het optimaliseren van processen faalkosten te reduceren. Door het gezamenlijk efficiënter inrichten van processen wil men zo de kosten beter beheersen. Inmiddels hebben de vijf corporaties een contract afgesloten met twee grote bouwbedrijven. De eerste projecten moeten vanuit hier nog gerealiseerd worden.    

afbeelding5


Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst