Ontwikkeling PGS 9 richtlijn voor opslag cryogene gassen

Gepubliceerd op 29 april 2019

Namens de NVTG heeft Josephine van Ruitenbeek zitting in de ontwikkeling van de PGS 9 richtlijn voor de opslag van Cryogene gassen zoals zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas. Het lijkt voor de meesten van onze achterban al een tijdje stil rondom de ontwikkeling van de PGS 9 voor Cryogene gassen, maar achter de schermen wordt echter nog steeds gewerkt. Middels dit nieuwsbericht worden jullie op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en planning. De commentarentabel is bijgewerkt met de ingediende actiepunten – deze is op de projectomgeving geplaatst.

  • De commentaren (en de eigen actiepunten) worden verwerkt en het document is medio maart 2019 aangeleverd, waarmee in principe de taak van de tekstschrijver afgerond is.
  • Het projectbureau zorgt er voor dat de tekst in de nieuwe PGS format komt te staan, hiermee worden ook de “oude” generieke teksten vervangen.
  • Het document wordt vervolgens uitgestuurd naar de verschillende overheidspartijen voor de toetsen (DWW, SZW); in een eerder stadium werd aangegeven dat dit parallel aan de externe commentaarronde zou verlopen maar de projectorganisatie heeft bij nader inzien anders besloten. 
  • Na reactie (en verwerking hiervan) kan het document uit voor de externa commentaarronde. Naar inschatting gebeurt dit deze zomer.
  • Na de externe commentarenronde ordent het projectbureau de binnengekomen commentaren en kunnen we vervolgvergaderingen met het projectteam plannen. Dit zal einde zomer zijn. 

 Voor nadere informatie, contact s.v.p. Josephine Milieu Advies via